Demokraten

Matservering tilbake i barnehagene

Onsdag vedtok oppvekstutvalget at det igjen skal serveres/tilberedes mat i Fredrikstads kommunale barnehager.

– Mat i barnehagen handler om samhandling og fellesskap, og er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse, sier utvalgsleder Victor Kristiansen (Ap).

Utvalgsleder Victor Kristiansen (Ap) la i sin begrunnelse vekt på at matservering og matlaging i barnehagen må anses å være en pedagogisk aktivitet:

– Mat i barnehagen handler om samhandling og fellesskap og er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse. Måltider i våre kommunale barnehager bidrar også til å redusere sosiale ulikheter.

«Vi applauderer det nasjonale tilsynet som er vedtatt opprettet. Fram til det er på plass er det fortsatt kommunens ansvar å føre økonomisk tilsyn med private barnehager.» skriver Victor Kristiansen (Ap).

– Et kraftig politisk signal

Praksisen med å gjenoppta matservering i kommunale barnehager skjer nå, sier oppvekstutvalgets leder Victor Kristiansen til Dagsavisen Demokraten.

– I forbindelse med koronautbruddet våren 2020 ble matserveringen i kommunale barnehager stanset. Ut august har praksisen vært at barna må ha med matpakker – men forblir smittesituasjonen på grønt nivå kan de enkelte barnehager gjenoppta serveringen av mat.

Punktet: «Oppvekstutvalget ber kommunedirektøren sørge for at praksis i kommunale barnehager er at det serveres/tilberedes mat.» ble vedtatt med stemmene fra Ap, SV, MDG og Frp. Høyre og Rødt stemte mot.

Victor Kristiansen (Ap) utdyper gjerne vedtaket som ble fattet i oppvekstutvalget onsdag:

– Grunnen er at barnehagene har hatt litt ulik tilnærming til matservering. Derfor ønsket jeg å sende et kraftig politisk signal om at våre kommunale barnehager skal ha dette som en del av hverdagen. Det er samarbeidsutvalgene i barnehagene som avgjør omfanget av tilbudet, noe som gjør at det vil bli lokale variasjoner fra barnehage til barnehage.

Ønsker matfaglig kompetanse

Rødts representant Laila-Brith Josefsen stilte også spørsmål til utvalgslederen i oppvekstutvalget om det har vært gjort noen vurderinger rundt hvor mye tid ansatte i barnehagene bruker på for- og etterarbeid ved matservering.

Josefsen som selv har vært styrer ved en kommunal barnehage mente dette arbeidet var krevende å ivareta ved siden av pedagogiske oppgaver.

– Jeg forstår selvfølgelig Fredrikstad kommunes anstrengte økonomiske situasjon, men vi i Rødt mener barnehagene bør styrkes med matfaglig kompetanse. Matservering er uten tvil viktige tiltak både i barnehage og skole, men krevende å gjennomføre, sa hun.

– Barnehagemåltidene handler om mer enn mat. Det bidrar til å redusere sosiale forskjeller, repliserte Mohamed Amaleti Abdi (Ap).

– Jeg forstår selvfølgelig Fredrikstad kommunes anstrengte økonomiske situasjon, men vi i Rødt mener barnehagene bør styrkes med matfaglig kompetanse, sa Laila-Brith Josefsen (Rødt) i oppvekstutvalgets møte onsdag.