Demokraten

Dag Strømsæther: – Staten må ta et ansvar for Gamlebyen, og Forsvarsbygg få et klart mandat

Mandag tok foreningen Gamle Fredrikstad imot forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Gamlebyen. Vollportenes forfall og Forsvarsbyggs rolle var noen av temaene som sto på programmet under rundturen bak vollene.

Tidligere kommandant og prosjektleder for visjonen «Gamlebyen mot 2032», Dag Strømsæther, geleidet forsvarsministeren rundt. Med start på Kongens torv og blikket mot den tidligere kasernebygningen fikk Bakke-Jensen forklart en av bydelens største utfordringer.

Med 5.600 ledige kvadratmeter i det store bygget pakket ikke Strømsæther inn sine meninger om Forsvarsbygg sin rolle. Eller mangel på sådan.

– Kaserna har stått tom i fem år. Staten må ta et ansvar for Gamlebyen, og Forsvarsbygg få et klart mandat – det har ikke forvaltningsorganet i dag.

– Staten må ta et ansvar for Gamlebyen, og Forsvarsbygg få et klart mandat – det har ikke forvaltningsorganet i dag, var Dag Strømsæthers klare beskjed til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under rundturen i Gamlebyen mandag. Bakerst: gruppeleder for Fredrikstad Høyre, Truls Velgaard.

Kjørbogården et tomt skall

Under brosteinsvandringen stoppet også Dag Strømsæther opp ved Forsvarets fraflyttede bygg, Kjørbogården.

– Her er at annet bygg som også står tomt. Den en gang så flotte gården på totalt 450 kvadratmeter er totalt ødelagt innvendig og er nå bare et tomt skall.

– Forsvarsbygg er verken en profesjonell eller aktiv utleieaktør, skjøt formann i foreningen Gamle Fredrikstad, Knut Thomas Hareide-Larsen, inn. Og la til:

– Det dukker opp noen pop-up kontorer her og der, men det blir naturlig nok kun kortvarige eksempler på utleie. Man kan rett og slett ikke sitte i Harstad og forvalte den store bygningsmassen her i Gamlebyen. Det jobbes mye nærmere markedet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) innrømmet at han får de samme historiene fra flere steder av landet.

– Fra Vardøhus festning i nord til Gamlebyen ser jeg mye av de samme utfordringene som legges fram. Det er alltid noe som har blitt stemoderlig behandlet, derfor må vi gjøre et grundigere arbeide med å finne et formål og en bedre organisering. Saken er egentlig todelt: Det ene er festningsverkene, den andre museene – nå jobber vi for å jobbe med å flytte museumsdelen over på kultur. Det er ikke tvil om at vi trenger en annen kompetanse. Ansatte i Forsvarsbygg er flinke, men er mest opptatt med å bygge nye baser. De har heller ikke oppdraget med å ta vare på gamle verneverdige bygninger og drive med eiendomsutvikling, sa Bakke-Jensen.

Formann i foreningen Gamle Fredrikstad, Knut Thomas Hareide-Larsen, viste forsvarsminister Bakke-Jensen hvordan taket i søndre sortiport forvitrer. – Det er ikke godt nok at forsvarsdepartementet konkluderer med at det ikke er farlig å gå igjennom portene i Gamlebyen. Vi snakker om fredede kulturminner, og da er sikkerhet bare et av flere parametere, sier Hareide-Larsen.

– 25.000 kvadratmeter passivt forvaltet

Gruppeleder for Fredrikstad Høyre, Truls Velgaard, mente forvaltningen av Gamlebyen har blitt en hodepine for Fredrikstad kommune.

– Gamlebyen er en perle og noe av det vi er mest stolte av. I tillegg en levende bydel som nok er ganske unikt i forsvarssammenheng. Samtidig eier Forsvarsbygg 25.000 kvadratmeter som er ganske passivt forvaltet. Noen kan sikkert si at det er passivt fra kommunen også, kommunen bør være en aktiv partner i utvikling av bydelen, men problemet er at forsvaret ikke er en spiller man kan forholde seg til, sa han.

– Det er lett å komme en plass hvor man får klare beskjeder, repliserte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Vi må jobbe med hvordan vi kan forvalte forsvarets festningsverk på en bedre måte. At Forsvarsbygg oppfattes som litt «fjerne» her i Gamlebyen, det kan jeg forstå. Vi har brukt Forsvarsbygg de siste åtte årene til å bygge nye baser i Finnmark, Evenes og Ørland – og har ganske mye arbeid å gjøre på våre operative baser. Vi er i en situasjon hvor den digitale trusselen er stor – det må vi også ta på alvor. Et forsvar som skal se framover er kan hende ikke det riktige verktøyet. Dette er en annen type eiendomsforvaltning, noe som krever andre ressurser. Men vi er kjent med utfordringene og kommer til å ta tak i dette. Det må inn kompetanse som kan ta vare på gammel eiendom og utvikle denne. Nå skal dette kartlegges, sa Bakke-Jensen etter rundturen i Gamlebyen.

Liste med vedlikeholdplaner

Nå har du selv sett hvordan vollporter forfaller, og mursteiner faller ut. Hvilke kortsiktige tiltak blir iverksatt?

– Vår stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) har mast på meg lenge om forfallet og lite involvering fra Forsvarsbygg rundt utviklingen av Gamlebyen. Hadde det vært fare for å få en port i hodet hadde jeg nok ikke våget å komme hit, svarte Bakke-Jensen med glimt i øyet. Sikkerheten rundt bruk av portene er likevel god mente han.

– Våre ingeniører har gjort en sikkerhetsvurdering og kommet fram til at det ikke er farlig å bevege seg gjennom portene her i Gamlebyen. Men det er selvfølgelig ikke hyggelig å gå fram og tilbake i porter som forfaller – så at noe må gjøres det er jeg helt enig i. Problemstillingene rundt manglende vedlikehold har jeg fått godt beskrevet her i dag. Min far var gammel vaktmester og lærte meg at vedlikehold er noe man gjør hver dag og ikke med en skippertaksmentalitet.

Da kan vi i alle fall håpe på litt murpuss til Gamlebyen?

– Som sagt, historiene gjentar seg i hele landet. Det er nå laget en laget en liste på vedlikeholdsplaner for våre festningsverk, avsluttet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen etter besøket i Gamlebyen, Fredrikstad.

Det er selvsagt viktig at man ikke får en sten i hodet, men det er ikke slik vi måler tilstand på kulturminner!

—  Knut Thomas Hareide-Larsen, formann i foreningen Gamle Fredrikstad

– Ting tar altfor lang tid

Formann i foreningen Gamle Fredrikstad, Knut Thomas Hareide-Larsen, har tro på at forsvarssjefens besøk kan gi resultater.

– Jeg følte absolutt at besøket var nyttig. Forsvarsministeren er øverste ansvarlige for departementet, og han behøver å se selv hvor alvorlig problemet nå er for Gamlebyen. Det ble ganske tydelig etter besøket, sier Hareide-Larsen til Dagsavisen Demokraten.

– Nå forventer jeg at statsråden gjør ord til handling, og at man finner en hensiktsmessig organisering for Forsvarsbygg antikvariske bygningsmasse. Statsråden var også tydelig på at han mente en profesjonell organisasjon med andre kvaliteter enn forsvarsbygg må inn i forvaltningen.

– Forsvarssjefens besøk var nyttig, men ting tar altfor lang tid, og den er i ferd med å løpe fra oss, mener Knut Thomas Hareide-Larsen i foreningen Gamle Fredrikstad.

Bakke-Jensen kunne ikke love snarlig bedring av manglende vedlikehold på festningsverk og Forsvarsbygg sine eiendommer. Bekymrer det deg?

– Ja. Det er ikke godt nok at forsvarsdepartementet konkluderer med at det ikke er farlig å gå igjennom portene i Gamlebyen. Vi snakker om fredede kulturminner, og da er sikkerhet bare et av flere parametere. Det er selvsagt viktig at man ikke får en sten i hodet, men det er ikke slik vi måler tilstand på kulturminner, mener foreningens leder.

Hva kan du si om framdriften i ulike planer og spesielt utviklingen i arbeidet hos Forsvarsbygg?

– Ting tar altfor lang tid, og den er i ferd med å løpe fra oss. Det ser vi blant annet i søndre sortiport, der buegangen i tegl er i ferd med å forvitre helt, avslutter Knut Thomas Hareide-Larsen.

Forsvarsministeren ble også invitert til å overvære Gamlebyen jazzfestival. Rune Solberg og Jimmy Olsen reklamerte villig for arrangementet som går av stabelen 27. til 29. august.