Demokraten

- Uutholdelige uker for Idyll-naboene

Eldre mennesker som ikke tør si fra sitter stilltiende og lider i sine leiligheter. Atter andre rømmer vekk til hytta eller fritidsbåten. Sånn arter livet seg på Dampskipsbrygga sommeren 2021, hevder flere av den kommunale festplassens naboer.

– Å ha festivaler og konsertarrangører som nærmeste nabo i seks uker sammenhengende oppleves for mange som helt uutholdelig, forteller Stig B. Nedrelid om den nye tilværelsen beboerne i nærheten av Dampskipsbrygga har fått sommeren 2021.