Demokraten

Tre innlagt på Kalnes med covid-19: - Vi må fortsatt være forsiktige

Etter en måned uten koronapasienter, er nå tre pasienter med covid-19 innlagt i Sykehuset Østfold. – Vi håper dette kun dreier seg om enkelttilfeller, sier avdelingssjef Jetmund Ringstad i infeksjonsmedisinsk avdeling.

– Det er naturlig at det blir mer smitte i samfunnet når det åpnes opp, men det er viktig at vi ikke glemmer håndhygiene og å holde avstand til hverandre, selv om mange av oss nå er fullvaksinerte, sier Jetmund O. Ringstad, avdelingsleder på infeksjonsmedisinsk avdeling på sykehuset Østfold Kalnes.

På nyttårsaften var det 27 pasienter med korona innlagt i sykehuset på Kalnes. Det er det høyeste antallet sykehuset har hatt siden viruset kom til Norge. De fleste koronapasientene har vært innlagt på døgnområde 2, som lungemedisinsk avdeling og infeksjonsavdelingen samlet har hatt ansvaret for. Nå har det ikke vært noen pasienter med korona siden 23. juni, og døgnområdet har gått tilbake til normal drift, skriver Sykehuset Østfold Kalnes på sine nettsider.

– Erfaringene vi har med oss nå, gjør oss mye bedre forberedt dersom vi skulle få inn mange pasienter. Da pandemien først kom til Norge, var det så mye vi ikke visste. Nå vet vi mer om både smitte og hvilken behandling pasientene bør få, sier Ringstad til samme kilde.

For å være på den sikre siden, bemannet avdelingen opp med en ekstra lege og satte av egne stuer før sist helg. Det er ikke lov med besøk på sengetunet hvor det er koronapasienter.

Mer smitte i samfunnet

I sykehuset ser man nå også en antydning til økning av andre luftveisinfeksjoner, som RS-viruset, adenovirus og parainfluensa.

– Det er naturlig at det blir mer smitte i samfunnet når det åpnes opp, men det er viktig at vi ikke glemmer håndhygiene og å holde avstand til hverandre, selv om mange av oss nå er fullvaksinerte, sier Ringstad.

Strenge smitteverntiltak

Pasienter og besøkende må bruke munnbind inne i sykehuset hvis de ikke er «beskyttet». Å være beskyttet vil si at de er fullvaksinert, har fått 1. vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.