Demokraten

Kun én av tolv ansatte på Sagabakken SFO jobber heltid – assistenten Valentina ønsker hundre prosent stilling

Valentina Larsen (31) startet som tilkallingsvikar. Nå har hun en 80 prosent stilling i SFO på Sagabakken skole – ulempene med deltid har tobarnsmoren fått erfare.

Tobarnsmoren Valentina Larsen har følt på usikkerheten som tilkallingsvikar i Fredrikstad kommune. Nå har hun en 80 prosent stilling i SFO på Sagabakken skole – men ønsker heltid. Leder av Fagforbundet Fredrikstad, Lisbeth Kristiansen og stortingskandidat, Jon–Ivar Nygård (Ap) lover fortsatt satsing på heltidskultur.

Selv om Larsens samboer er ansatt i full stilling, har det ikke vært like enkelt å få banken på lag når parets lånesøknader skal behandles.

Fredrikstad kommune har siden 2017 jobbet med å øke antallet heltidsstillinger i helseseksjonen. Østfold Arbeiderpartis førstekandidat, Jon-Ivar Nygård, mener nasjonale tiltak må bidra til at enda flere får muligheten til å unngå deltidsstillinger.

– Styrket rett til heltid må inn i lovverket, sier Nygård.

Ap vil skjerpe loven

Torsdag lanserte Arbeiderpartiet sin 100-dagersplan. 40 politiske saker er listet opp for gjennomføring, hvis det blir rødgrønn valgseier til høsten.

– Det er tre hovedpunkter jeg ønsker å sette søkelyset på. Saker som direkte berører arbeidssituasjonen til eksempelvis Valentina Larsen, sier stortingskandidat og Fredrikstad-ordfører, Jon-Ivar Nygård (Ap):

– Med lovverket i hånda kommer vi til å fjerne generell adgang for midlertidige ansettelser, forby innleie av arbeidskraft som skyver ut faste stillinger og styrke retten til heltid. Ja, vi kommer faktisk til å fremme et forslag som medfører at arbeidsgivere med ansatte i deltidsstillinger må dokumentere hvorfor dette er den eneste løsningen.

Som Dagsavisen Demokraten tidligere har omtalt gir Fredrikstad kommunes satsing på flere heltidsstillinger i seksjon Helse og velferd resultater. Forskningsrådet har gitt millioner til prosjektet og kommunens «prekesjappe», og flere titalls kommuner har tatt kontakt for å lære mer om program heltid.

– Fredrikstad, og flere andre kommuner, har jobbet godt med å etablere en heltidskultur. Men i regjering vil Arbeiderpartiet skjerpe lovgivingen, sier Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Noe av suksessen vi er kjent for her i Fredrikstad er trepartssamarbeidet. Det er viktig å ta tak i bemanningen helt ned på hver arbeidsplass og endre denne, slik at alle forstår viktigheten av en heltidskultur.

Hvilke tall kan Fredrikstad kommune vise til når det gjelder arbeidet med å få flere ansatte over i heltidsstillinger?

– Vi beveger oss langsomt i riktig retning. Fjoråret viser ett prosentpoengs økning i antallet heltidsstillinger, sammenlignet med året før. Men vi er helt sikre på at en strammere nasjonal styring vil bidra positivt, svarer Nygård (Ap).

(Saken fortsetter under bildet)

Ordfører og stortingskandidat Jon-Ivar Nygård (Ap) er tydelig på at et godt organisert arbeidsliv er viktig, og heltid skal være normen.

– Deltid og tilkalling kan være beinhardt

Valentina Larsen jobber som assistent i SFO på Sagabakken skole. Betegnende for situasjonen er stillingsstørrelsene i avdelingen hun jobber. Med tolv ansatte er det kun én som har heltidsstilling.

– Det er sikkert noen som ikke ønsker å ha en heltidsstilling. Men jeg tror veldig mange hadde takket ja hvis de fikk tilbudet. For min del var situasjonen preget av stor usikkerhet de første årene ved Ambjørnrød barneskole. Når den økonomiske situasjonen må baseres på hvor ofte du blir tilkalt som vikar er det ikke enkelt å legge langsiktige planer. Heldigvis har jeg fått en 80 prosent stilling på Sagabakken skole, men ønsket er heltid, sier Larsen, som parallelt med assistentjobben tar utdanning som barne- og ungdomsarbeider.

– Jeg er samboer, men for enslige forsørgere må en arbeidssituasjon med deltid og tilkalling være beinhard.

(Saken fortsetter under bildet)

SFO-assistent Valentina Larsen (nærmest) tok gjerne en prat med fagforeningsleder Lisbeth Kristiansen og stortingskandidat Jon-Ivar Nygård om heltidskulturen i kommunen.

– Dreier seg kun om bemanning

Leder av Fagforbundet Fredrikstad, Lisbeth Kristiansen, håper alle kommunale seksjoner blir involvert i heltidsprosjektet. En belønningsordning til kommuner som satser på fagarbeidere og glidning mellom yrkesgruppene er også virkemidler som kan gi resultater, mener hun.

– Koronapandemien har dessverre bremset arbeidet med heltidskultur her i Fredrikstad. Ansatte er utålmodige. Fram til nå har prosjektet dreid seg om avdelingen Helse og velferd, men heldigvis skal kommunen også inkludere seksjon Utdanning og oppvekst i dette arbeidet. Noe som forhåpentligvis medfører at eksempelvis Valentina får innfridd ønsket om en heltidsstilling, sier fagforeningsleder Lisbeth Kristiansen, som også mener stans i bruk av innleid arbeidskraft handler om heltid.

Utfordringer rundt planlegging av helgeturnuser – er ofte motargumentet Fagforbundet møter når ønsket om flere heltidsstillinger legges på bordet.

– Dette dreier seg kun om bemanning. Økning i antallet heltidsstillinger løser enkelt problemet. Fagforbundet mener alle små stillingsbrøker bør forbeholdes lærlinger og studenter som trenger yrkeserfaring. Ved oppstart av Helsehuset på Kråkerøy ble alle ansatt på heltid, det håper jeg også kommer til å skje når nye Onsøyheimen skal bemannes, sier fagforeningsleder Kristiansen.

Stortingskandidat Jon-Ivar Nygård (Ap) er tydelig på at et godt organisert arbeidsliv er viktig, og heltid skal være normen.

– Vi trenger en mer aktiv stat som både spiller på lag med næringslivet og stiller krav. Derfor vil Arbeiderpartiet fjerne generell adgang for midlertidige ansettelser og forby innleie av arbeidskraft som presser ut faste stillinger. Målet er å få flere i jobb og gi flere av dem som er i arbeid større trygghet.