Demokraten

Selvmordstanker og ensomhet blant studenter: – Mange føler at de må få en diagnose for å kunne gå til psykolog

– Det gjør meg trist at så mange studenter sliter så mye som de gjør, sier Maria D. Imrik (23), ungdomskandidat for Østfold Arbeiderparti.

Nylig ble resultatene fra tilleggsundersøkelsen til SHoT (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) presentert. Tallene er nedslående. Halvparten av studentene oppgir at de sliter psykisk. 44 prosent savner noen å være sammen med – tretthet, energimangel, stress og søvnmangel er blant de vanligste helseplagene.

– Må sikre gode tiltak

Arbeiderpartiets ungdomskandidat i Østfold, Maria D. Imrik, reagerer sterkt på tallene.

– Koronakrisen er i ferd med å bli en psykisk uhelsekrise. Studentene har gang på gang blitt nedprioritert under koronakrisen, men nå trenger de at politikerne legger pengene på bordet og sikrer gode tiltak slik at de får hjelp når de trenger det, sier Imrik.

– Dette handler om en gruppe mennesker som egentlig er i den beste og mest spennende delen av livet. Studentlivet handler om å knytte nye vennskap, utvide horisonten og utvikle seg selv som menneske. Mange av oss unge har gledet oss til studenttilværelsen nettopp på grunn av dette. Det gjør meg trist at så mange studenter sliter så mye som de gjør.

Studentene har gang på gang blitt nedprioritert under koronakrisen.

—  Maria D. Imrik, ungdomskandidat for Østfold Arbeiderparti.

Mange har svart at de savner noen å være sammen med og ensomhet er utbredt. Ikke overraskende, mener Maria D. Imrik (Ap).

– Det er dessverre godt kjent for mange av oss at studenter har opplevd mye motgang under pandemien. Mange har blitt permittert fordi studenter stort sett jobber i bransjer som har vært stengt ned og har dermed mistet en viktig inntekt. I tillegg sitter de mye hjemme i små hybler og har hjemmeundervisning. Det er ikke rart at de har det vanskelig. De fortjener å få hjelp.

Bruker kommunale psykologer

Prorektor for utdanning ved Høgskolen i Østfold, Annette Veberg Dahl, ønsker å få bort tabuet rundt psykiske lidelser.

– Mange synes dette er vanskelig å snakke om, og mange unngår å søke hjelp. Dette er noe vi ønsker å få mer fokus på, slik at vi kan få enda flere til å søke hjelp når de trenger det, sier Dahl og legger til:

– Det viktigste er å få formidlet til studentene at de kan få hjelp om de ønsker. Både studieveiledere, forelesere og andre ansatte bistår med å veilede studentene i å søke hjelp om de trenger det. Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) Råd og helse har gode samtalepartnere, og veileder studentene videre om det er behov for det. Det er også kort ventetid for å få hjelp. I Fredrikstad har vi avtale med kommunen om bruk av psykolog, og dette jobber vi også for å få til i Halden. Det er også satt i gang mange ulike ekstratiltak under pandemien. Det tilbys såkalt «walk and talk», morgenprat og felles treningsturer. Dette skal være lavterskeltilbud, hvor det skal være lett å komme i gang, både for å kunne snakke med profesjonelle veiledere, og andre medstudenter.

Hvordan fanger dere opp dem som sliter?

– Psykiske lidelser kan føles tabu å snakke om. Derfor kan det være vanskelig å se på noen om de har det tøft. Det er derfor viktig å ha mye fokus på psykisk helse, og at det ikke skal forbindes med skam. Vi må også aktivt oppfordre studenter til å ta kontakt, også til medstudenter. I dag fanges det meste opp av medstudenter som sier ifra, studieveiledere, lærere og andre. Enkelte gjemmer det dessverre bort, og da er det vanskelig å bistå de som trenger hjelp, svarer prorektor Veberg Dahl.

Annette Veberg Dahl er prorektor ved Høgskolen i Østfold.

Vil gi gratis psykolog

Ungdomskandidat Maria D. Imrik mener problemet med dagens hjelpetilbud er at det tar for lang tid å få hjelp.

– Ventetiden er lang og det kan resultere i at de psykiske problemene forverres, hvilket vi ikke har råd til at skjer. Det psykiske hjelpetilbudet har ikke plutselig blitt dårlig. Det har vært for dårlig over lengre tid. Det trengs et løft og det trengs fort.

Ap-politikeren mener et av tiltakene bør være å tilby gratis psykolog.

– Arbeiderpartiet vil fjerne egenandelen for psykolog fra til fylte 25 år. Det er et viktig tiltak som kan fjerne den økonomiske belastningen mange unge kan føle på. Studenter har som regel ikke den sterkeste økonomien, fjerner man byrdene ved å oppsøke hjelp blir det lettere å gjøre det. I tillegg vil Arbeiderpartiet sikre rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning fra lege i alle kommuner, sier Imrik.

– Mange føler at de må få en diagnose for å kunne gå til psykolog. Det må vi få en slutt på. Alle trenger å prate med noen og føle seg sett og hørt. Å gå til psykolog har lenge vært tabu, og det er ikke bra fordi det kan gjøre at terskelen for å oppsøke hjelp blir for høy. Arbeiderpartiet mener at vi må ta oss råd til dette. Konsekvensen av å la vær kan bli dramatisk for dem det gjelder, men ikke minst også for samfunnet og fellesskapet.

– Å bli unge voksne er utfordrende

Undersøkelsen viser også skremmende tall på hvor mange studenter som har svart at de har tenkt å ta sitt eget liv. Høgskolen Østfold har fokus på tilgjengelighet når man trenger hjelp.

Det er svært skremmende tall. Vi har stort fokus på at det skal være lett å ta kontakt med rådgivere ved Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) Råd og helse, og at man skal være trygge på at de følger opp studentene videre, også på veien videre til det offentlige systemet. SiØ Råd og helse er jo et supplement til det offentlige. Rådgiverne vet at det kan være vanskelig å få hjelp, så her bistår de studentene hele veien inn til de rette offentlige instansene. De skal slippe å stå i alt alene, sier Annette Veberg Dahl, prorektor for utdanning.

– Vi har i løpet av det siste året med mye digital undervisning sett at det er vanskelig å nå ut med informasjon til alle studenter, og at de ikke alltid aktivt søker informasjon. Vi kommer derfor nå til å bruke en del av undervisningen til å minne alle studenter på de gode tilbudene som finnes, og hvor viktig det er å bry seg om hverandre, og gjøre psykiske lidelser litt mindre tabu.

Karakterjag og eksamenspress har preget studenter i mange år.

—  Annette Veberg Dahl, prorektor ved Høgskolen i Østfold.

Selvmordstanker hos studentene har økt jevnt de siste ti årene. Utfordringer og tunge tanker har studenter slitt med lenge?

– Ja, tallene fra SHoT-undersøkelsen representerer ikke bare siste året. Dette er jo hva studentene har opplevd i hele sin levetid, også da de var yngre. Vi vet at en andel av studentene også før korona har slitt med psykisk helse og at det er en trend som har økt de senere årene, forteller Veberg Dahl.

– Det å bli unge voksne er utfordrende for mange. Dette kan være det første året ute fra det trygge familiehjemmet, og i koronaåret kan dette være særdeles krevende, siden det har vært begrenset mulighet til å treffe andre. Det er også en av grunnene til at vi har jobbet hardt opp mot departement for å få flest mulig tilbake på campus, på en smittevernmessig trygg måte. Karakterjag og eksamenspress har preget studenter i mange år.

Høgskolen i Østfold avdeling Fredrikstad har 2.785 studenter.

Digitale møteplasser

4 av 10 savner noen å være sammen med. Ensomheten er markant. Hvordan jobber dere med utenbys og lokale studenter i HiØ?

– De fleste av dem som ikke bor hjemme, bor i hybler i regi av studentsamskipnaden. De andre bor hjemme, eller har allerede etablert en familie og hjem. Når det gjelder situasjoner utenom studiedagen, er det lettere å kunne tilby aktiviteter for studenter som bor på studenthybler. Der finnes det jo et miljø, og de har tilgang til ulike tilbud på hybelkomplekset, svarer prorektor Veberg Dahl.

– De andre studentene som bor «hjemme», må jo selv velge å delta på de arrangementene de har lyst. Hva de velger kommer selvsagt an på hva slags situasjon de er i. Noen har familie og barn, og har derfor ikke dette behovet. Under studiesituasjonen følges dette opp digitalt i pandemiåret. Det er også satt i gang digitale møteplasser slik at studentene kan møtes.

– Studentsamskipnaden har også åpnet opp for å dele ut midler til sosiale lavterskeltilbud arrangert av og for studenter. Formålet er å skape gode relasjoner og sosiale møteplasser for studenter under pandemien, avslutter prorektor for utdanning ved Høgskolen i Østfold, Annette Veberg Dahl.

---

Høgskolen i Østfold

  • Høgskolen i Østfold hadde ved siste telling i oktober 2020: 7.225 studenter.
  • Skolen har 4.440 studenter i Halden og 2.785 studenter Fredrikstad.
  • 1.108 studenter (ca. 15 prosent) av studentene ved HiØ har deltatt i tilleggsundersøkelsen til SHoT (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse).
  • Fordelingen mellom kvinner og menn som har svart på undersøkelsen er 66 prosent kvinner og 34 prosent menn

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: