Demokraten

Feil på instrument ga falske positive koronasvar

– Vi er lei for følgene dette har fått for de berørte, sier overlege Anita Kanestrøm ved Sykehuset Østfold.

Feil på et analyseinstrument i laboratoriet i sykehuset, har gitt noen falskt positive svar på koronatester, skriver Sykehuset Østfold.

– Vi har retestet positive tester som er analysert i dette instrumentet siden 1. mars, da vi mener feilen oppsto. Vi har i alt funnet 14 falskt positive svar. Alle de berørte er nå informert, sier overlege Anita Kanestrøm i seksjon for genteknologi til samme kilde.

Seks av de berørte fikk raskt beskjed om at prøven var negativ, slik at isolasjon og karantene kunne oppheves. De andre tilfellene som er funnet, ligger flere uker tilbake i tid.

Feilen ble oppdaget ved at to pasienter som ble innlagt, ble testet med to ulike metoder hvor av svarene ikke samsvarte. Disse to metodene har tidligere samsvart.

– Da vi kjørte en ny analyse av de samme prøvene i et annet instrument, viste resultatet at testene var negative. I alt har vi funnet 14 falskt positive prøver, sier overlege Anita Kanestrøm i seksjon for genteknologi til sykehusets nettside.

Fra 1. mars i år har senter for laboratoriemedisin analysert omtrent 100.000 prøver hvorav cirka 3.800 har vært positive.