Demokraten

Har analysert mer enn 300.000 koronaprøver

Etter at koronaen kom til Norge for et år siden, har senter for laboratoriemedisin i Sykehuset Østfold analysert mer enn 300.000 prøver som er tatt på teststasjonene i kommunene. Over 8.000 har vært positive.

Laboratoriet i sykehuset rigget seg raskt for å kunne påvise koronaviruset da de første prøvene kom inn i mars i fjor. Siden den gang har aktiviteten økt betraktelig.

– Medarbeiderne i laboratoriet har gjort og gjør en kjempejobb. Her har det ikke vært mange fridager i løpet av året, sier avdelingssjef Anne Palacios til sykehusets nettside.

Mer enn 8.000 positive

Fram til midnatt 21. mars, hadde laboratoriet analysert 307.990 prøver, hovedsakelig fra innbyggere fra kommunene i Østfold og Vestby. – Det er tydelig at innbyggerne tar oppfordringen fra helsemyndighetene om å teste seg på alvor. Nå når smitten igjen har økt i kommunene her, får vi inn mer enn 2.000 prøver hver dag, sier Palacios.

Av det totale antall prøver som er analysert, har 8.194 av dem vært positive.

– De siste dagene har nærmere 100 personer som har vært og testet seg, fått beskjed om at de er bekreftet smittet av korona, sier hun.

Kan påvise mutert variant

Mer enn 90 prosent av koronatestene som er positive i Østfold, er nå den muterte engelske (britiske) varianten.

– For å utnytte analysekapasiteten, samler vi opp og analyserer alle positive koronaprøver på nytt neste dag for å se etter de muterte variantene. Det viktigste er at personer som er smittet av korona, får rask beskjed slik at de isolerer seg og hindrer videre smittespredning. Dersom det er et mutert virus, vil kommuneoverlege få beskjed i etterkant, når prøven er analysert, forklarer avdelingssjef Anne Palacios.