13 permitterte søkte om dagpenger

Nav mottok i løpet av gårsdagen 13 søknader om dagpenger fra permitterte arbeidstakere i Fredrikstad, Hvaler og Råde. På landsbasis mottok de 1.246 søknader i tilsvarende periode.

Denne uken har det i alt kommet inn 13 nye søknader om dagpenger fra permitterte arbeidstakere i Fredrikstad.
I alt er det sendt inn 4.680 søknader til Nav i kommunen siden uken tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset ble innført, altså 12. mars. Det utgjør 11,7 prosent av arbeidsstyrken i Fredrikstad kommune.

I tilsvarende periode har 13,2 prosent av arbeidsstyrken i Viken fylke sendt inn søknad om dagpenger fra arbeidstakere som er permitterte. Fredrikstad ligger altså 1,5 prosentpoeng under prosentandel av arbeidsstyrken i Viken.

Sentrumshandelen: – Flere er i fortvilte situasjoner nå (+)

I Hvaler har det kommet inn færre enn fire nye søknader om dagpenger fra arbeidstakere som er permitterte så langt denne uken. Det er til sammen sendt inn 203 søknader til Nav i kommunen siden uken da tiltakene for å begrense smittespredning ble iverksatt. Det utgjør 9,4 prosent av arbeidsstyrken i Hvaler kommune, som er 3,8 prosentpoeng lavere enn Viken.

I Råde har det kommet inn færre enn fire nye søknader om dagpenger fra permitterte så langt denne uken.
Det er til sammen sendt inn 425 søknader til Nav i kommunen siden uken da tiltakene for å begrense smittespredning ble iverksatt. Det utgjør 11,2 prosent av arbeidsstyrken i Råde kommune, som er 2,0 prosentpoeng under gjennomsnittet i Viken.

Over hele landet er det kommet totalt 380.594 søknader siden 9. mars, som tilsvarer 13,6 prosent av den samlede arbeidsstyrken i Norge.

Tallene er samlet inn av Nav og publiseres hver ukedag på deres nettside.

Følg Demokraten på Facebook!