WE ARE FAMILY

FN har en familiedag for å markere betydningen til familien i samfunnet. Mange samfunn er bygd opp med sterk avhengighet til familien. Mange har ikke en velferdsstat som tar hånd om syke, gamle, og barn.

Av Anne Cathrine Berger og Victoria Marie Evensen I dag har Norge et av verdens beste velferdssamfunn, som legger til rette for at familien skal fungere best mulig. Eksempler på dette er foreldrepermisjonsordninger, aldershjem, diverse sykepengeordninger. Vårt velferdssystem er i stadig utvikling for å legge til rette for familien og holde samfunnshjulene i gang. Hvordan ser vi på familien i Norge i dag? De siste tiders debatt om eggdonasjon, sæddonasjon, adopsjon, vielse av skilte i kirka, gir oss et innblikk i holdninger. La oss ta de første problemstillingene: KrF ikke ønsker verken sæddonasjon eller eggdonasjon fordi de mener det rokker ved den naturlige oppfatningen av fars- og morsrollen, dvs. standardfamilien. Det er et eksempel på at kampen for retten til å starte familie ikke må tas for gitt og at noen fortsatt vil gjøre standardfamilien til det naturlige utgangspunkt. Det blir etter vår mening feil, og nærmest meningsløst i vårt kunnskapssamfunn. Vi har nok kunnskap i dag til at vi vet at evnen til å utøve omsorg ikke avhenger av kjønn eller slekt. Skulle mange av dagens adopsjonsforeldre blitt sammenlignet med en del av dagens foreldre som er i slekt med sine barn, er det ikke gitt at sistnevnte alltid vinner konkurransen om best omsorgsevne. En annen debatt som har kommet til overflaten i forbindelse med årets Stortingsvalg er retten til å få oppfylt ønsket om å få barn. Det henger nøye sammen med synet på eggdonasjon, sæddonasjon, og adopsjon, og offentlig støtte til assistert befruktning, som par eller enslig. Mange "forståesegpåere" mener at det ikke er en menneskerett å få barn. Kanskje ikke, men vi mener alle har rett til å forsøke å få barn. Ja, til å forsøke det de kan for å oppfylle sine drømmer. Barn er en investering som er nødvendig for at samfunnet skal overleve. Det skal selvsagt være grenser for den offentlige finansieringen. Samtidig liker vi fint lite holdningen som mange kvinner møter: Hvis du starter sent med å forsøke å få barn er du også skyld i din egen barnløshet. Det blir for lettvint, og det blir for snevert. Omsorgsevne handler også om hvor sterkt ønsket om barn er. Derfor er vi for eggdonasjon, sæddonasjon og flere forsøk med assistert befruktning på det offentliges regning. Uten dagens aldersgrense på 38 år. Nettopp fordi familien gir mye tilbake til samfunnet. Vi registrerer også at mange av dem som mener at det ikke er en menneskerett å få barn ofte har barn selv. Det er mildt sagt interessant. Vårt ønske i anledning familiens dag er å vise eksempler på dagens holdninger til institusjonen familien. Partier gjenspeiler ulike holdninger som finnes i befolkningen. Vi ønsker derfor at du bruker noen minutter til å tenke over egne fordommer og holdninger, til alt fra homofile og lesbiske som foreldre, til mødre og fedre som har fått barn gjennom eggdonasjon og sæddonasjon, til barn som ikke har far eller mor. For familien målbærer ofte holdninger som går over til barn og omgivelser. Har du fordømmende holdninger om at standardfamilien er den naturlige familien, ja da overtar dine barn denne holdningen. Så går umoderne holdninger i arv. Det er uheldig, skadelig og tar lang tid å bøte på. Visst lever vi et demokrati, men selv demokratiet har godt av noen syretester innimellom. Tenk over at ikke alle nødvendigvis har det som deg, eller at din verden er den naturgitte. At fordommer fordummer og skader. Familien i dag er først og fremst en enhet som har omsorg for hverandre, som skaper samhold og samfunn. Uansett om det er med eller uten barn og hvordan barna er skapt.