Voldtekt og grensesetting

Ni av ti voldtekter anmeldes aldri.

Innlegget er skrevet sammen med Anna Ljunggren (Ap), Sonja Irene Sjøli (H), Jette F. Christensen (Ap), Karin Andersen (SV), Kari Kjønaas Kjos (FrP) og Stine Renate Håheim (Ap).

Hva betyr det egentlig at man har rett til å bestemme over sin egen kropp? Hvordan kan jeg vise hvor mine grenser går? Hvordan kan jeg forstå hvor andres grenser går? Hvordan kan jeg si fra på en måte som passer for meg, og som jeg selv er komfortabel med?

Kunnskap om hva som er overgrep og hva som er voldtekt er mangelfull blant unge. Oppfatningen av voldtekt som overfall av en ukjent overgriper i en mørk sidegate står i sterk kontrast til voldtektene som topper statistikken. Såkalte «overfallsvoldtekter» er sjeldne, mens voldtekt mellom mennesker som kjenner hverandre er mer utbredt. Mange definerer ikke rusrelaterte overgrep eller overgrep fra en person man har eller har hatt et kjærlighetsforhold til som voldtekt. Slike misoppfatninger bidrar til at så mange som 9 av 10 voldtekter aldri anmeldes. Det gjør også at mange som har behov for støtte, informasjon og oppfølging aldri får dette.

Ifølge uttalelser fra flere aktører som jobber med voldtekt som arbeidsfelt, kan seksualundervisning som inkluderer temaer som grensesetting virke forebyggende på voldtekt og overgrep.

Økt kunnskap, for eksempel gjennom seksualundervisningen, kan også bidra til at personer som har hatt negative opplevelser lettere kan identifisere noen å snakke med, og gi unge tips og innspill til hvordan de kan være en god støttespiller dersom noen man kjenner har opplevd noe vanskelig.

Mange lærere og helsesøstre gjør en kjempejobb med seksualundervisningen. Det er likevel stor variasjon i undervisning om seksualitet, og denne begrenses i mange tilfeller til undervisning om prevensjon, graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner. Dette er viktig kunnskap, men barn og unge trenger mer enn den «tradisjonelle» seksualundervisningen.

Den landsdekkende seksualundervisningskampanjen Uke Sex, som leveres av foreningen Sex og Politikk, går bredt ut med mål om å gi elevene kompetanse i kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, og å utvikle et positivt seksualliv og en trygg seksuell identitet.

Årets kampanje inkluderer også det nye temamaterialet «Mine og dine grenser», som handler om grensesetting, krenkelser og overgrep mellom unge. Her oppfordres elevene til å reflektere over retten til å bestemme over sin egen kropp. For de eldste inngår også øvelser om voldtekt.

Seksualundervisning bør gi barn og unge en arena til å diskutere og reflektere rundt temaer som identitet, selvtillit, normer og forventninger, kommunikasjon, mangfold og respekt. God og bred seksualundervisning bør være forankret i et mål om å styrke barn og unges selvtillit og handlingskompetanse, og slik bidra til gode relasjoner og positive opplevelser. Vi mener at Uke Sex er et godt tiltak som bidrar til å fremme likestilling og aksept for mangfold, og til å skape trivsel og forebygge diskriminering. Vi mener at dette er viktig for elever i den norske grunnskolen, og oppfordrer alle relevante aktører til å legge til rette for tilgang til slik undervisning.