Vold i klasserommet

Noen av oss står i det hver dag. Vold i klasserommet. År etter år.

Alarmberedskapet i kroppen hennes er skyhøyt. Hun kjenner stressnivået øker i takt med pulsen. Tårene presser på. Hun har akkurat blitt slått. Hun ble slått av en elev. Den utagerende eleven forlater klasserommet med assistenten. Læreren forsøker å gjenoppta undervisningen, med tårer i øynene. Nå er det assistenten som får gjennomgå.

 

Mange har vansker med å forstå denne arbeidssituasjonen. Noen av oss står i det hver dag. Vold i klasserommet. År etter år. Noen sliter med etterreaksjoner. Spesialpedagoger, lærere og assistenter opplever dette på arbeidsplassen.

Det er rapportert flest voldsepisoder og krenkende atferd i grunnskolen, og særlig på barnetrinnet. Ny rapport viser oss  at lærere i Oslo-skolen blir slått, sparket og truet av elever på jobb. Jeg leser om lærere og spesialpedagoger. Når skal vi få lese om assistentene? Faktum er at skoleassistenter og barne-og ungdomsarbeidere opplever mer vold enn lærere. Grunnen til dette er at vi tilbringer flere timer med elevene. Dette er et tabuemne. Ingen vil stemples som den som fremprovoserte. Ingen vil stemples som den svake. En ting er sikkert, kollegaene er en uvurderlig støtte. Vi må lytte til hverandre. Du kan ha en helt annen reaksjon enn meg etter et slag eller spark. Oppfølging etter en voldsepisode er noe mange savner. Dette må vi få en endring på.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), fikk spørsmål om det er trygt å være lærer i Oslo. Hun svarer ja, men sier videre at altfor mange opplever det som utrygt. Hvordan tror dere det er for assistentene? Hvordan er det for spesialpedagogen som er alene? Jeg var på et kurs hvor noen av deltagerne lo, da det ble sagt at ansatte utsettes for vold på barneskoler. Du ler fordi du ikke kan forestille deg at små uskyldige 6-åringer kan skade store voksne. 

Hovedverneombud Einar Osnes uttalte at "Vi er gode til å måle resultater, karakterer og den slags, men skolemiljø har vi ikke målt." Ja til måling av skolemiljø! Vi har alle rett til et trygt arbeidsmiljø. Det er på høy tid at dette blir tatt på alvor. 

Elever på barnetrinnet slår og sparker lærere, spesialpedagoger og assistenter. Små barn gjør at ansatte i Osloskolen sykemelder seg. Noen ansatte velger å bytte yrke. Vi er mange som kan bekrefte dette. Elevene er barn som trenger hjelp. Barn som trenger veiledning og støtte. Barn som trenger omsorg og trygghet. Jeg heier på alle oss som jobber på barneskole. Det er vi som har den viktigste jobben! Det er vi som gir barnet ditt kjærlighet hver dag, selv etter at hun har spyttet oss i ansiktet. Hun får alltid et fang å sitte på, en hånd å holde i, eller en "god morgen-klem" i skolegården.

Kjære voldsoffer. Klapp deg selv på skulderen. Du er en rollemodell for elevene. Du er noens favoritt. Du er sterk!