Visjoner er å ville

Aldri før har norsk politikk vært så blottet for visjoner.

Selv blant ungdomspartiene, som tradisjonelt har ligget et skritt foran, står det skralt til. I Unge Venstre er de mest radikale forslagene å tillate poker, vin i butikk og majestetsfornærmelser. SU på sin side, agerer ivrig for en industripolitikk som minner om Arbeiderpartiet på 50-tallet. Her er åtte ting jeg - personlig - ser for meg og som jeg mener vi bør diskutere med tanke på framtidas Norge.

1. Et norsk havvindeventyr

Olja har gitt oss mye bra, men nå er det tid for å tenke nytt. Gjennom en storstilt satsing på havvind kan vi bygge opp en norsk storindustri som er en del av klimaløsninga. Potensialet både for energiproduksjon og arbeidsplasser er enormt.

2. Fri bevegelse

Hvor vi blir født er tilfeldig, derfor er det urettferdig at det skal bestemme hvilke liv vi kan skape for oss selv. Det bør være et prinsipp at alle har rett til å dra dit de vil for å jobbe, studere eller søke beskyttelse. Uansett om man får bli eller ikke, bør man i alle tilfeller bli behandlet på en human måte dit man kommer. En verden uten landegrenser som begrenser menneskers frihet bør være en langsiktig visjon for alle.

3. Selvforsyning med basismatvarer

Vi har et ansvar for å ta i bruk vår egen jord til å produsere mat på, i stedet for å bygge kjøpesentre og golfbaner på den, eller la den gro igjen. Norsk mat bør bli det naturlige valget, og det som vinner i konkurransen om kvalitet, sunnhet og mangfold. Det vi skal importere bør være fra fattige land, i stedet for fra EU.

4. Lyntog mellom store byer i Skandinavia

Hvorfor skal landegrenser være til hinder for rask, hyppig og miljøvennlig kommunikasjon? Et tettere samarbeid med landene rundt oss, vil være viktig både for næringslivet og for å oppnå politiske mål. Investering i miljøvennlig infrastruktur er derfor en investering i framtida.

5. Fjerne stemmerettsalderen

Gjennom tidene har stadig flere grupper fått stemmerett og mulighet til å delta i demokratiet. Hvorfor skal den utviklingen stanse nå? Kanskje er det først når alle, uavhengig av alder, har mulighet til å stemme vi har fått reell allmenn stemmerett? Det er i alle fall ingen tvil om at det finnes mange 15-åringer med minst like gode forutsetninger for å foreta et valg som mange 24-åringer.

6. Flytende demokrati

Demokratiet trenger utvikling og fornyelse. Flytende demokrati, eller liquid democracy, kan i framtida kanskje erstatte deler av dagens system med folkevalgte på regionalt og lokalt nivå. Systemet er basert på åpne prosesser, der folk oppfordres til å komme med egne forslag og der alle kan påvirke beslutninger direkte.

7. Avvikle forsvaret

Dagens vernepliktsforsvar er avleggs. Vi bør heller bruke ressursene på å beskytte oss mot og håndtere terror, cyberangrep, organisert kriminalitet, miljøødeleggelser og sykdommer, og på å bygge opp kunnskap om konfliktløsning uten bruk av vold. I stedet for å ha egne militære styrker, kan vi samarbeide om en felles nordisk styrke, som kan brukes i FN-operasjoner.

8. Etablere en Nordisk Union

Landegrensene mellom Danmark, Norge, Sverige og delvis Finland og Island er unødvendige og forkludrende. Skal vi klare å løse utfordringene verden står overfor i dag, trenger vi mer samarbeid over landegrenser, og mer samarbeid med de vi har mye til felles med. En Nordisk Union og et tettere nordisk samarbeid kan være et viktig supplement til EU.

Skal vi bringe samfunnet framover, må vi ha noen visjoner og prosjekter å samles om. Da må vi ville filleriste litt i etablert tankegang, ikke bare småflikke på ubetydeligheter. Det politiske Norge er herved invitert til idédugnad.