Vinner østkanten valget?

Det er på høy tid at vi gir beskjed om hva som må til for at østkanten og østkantfolk skal få et varig løft.

Innlegget er skrevet av Helge Renå, Tøyeninitiativet, Mohamed Fariss, Sterling for integrering og inkludering, Faisa Warsame, Håp Kompetanse, Berit Jagmann, Grønland beboerforening, og Arifi Ali, Tøyen foreldregruppe

 

De fleste osloborgere bor på østkanten. Den som vil vinne valget i Oslo, må lytte til hva vi er opptatt av.

Oslo er en delt by. Ulikheten mellom øst og vest er altfor stor. Samtidig er det i de bydelene inntektene er lavest, at folketallet er størst. Vi som bor øst og sør i byen kan sikre politikerne makt de neste fire årene. Dersom vi blir lyttet til.

Ifølge Oslo kommunes statistikkbank bor det 309.340 personer som er 18 år eller eldre på østkanten, mens det på vestkanten bor 189.796 personer (Nordstrand bydel er holdt utenfor). Ved forrige lokalvalg stemte 76 prosent av de stemmeberettigede i Vestre Aker. Tilsvarende tall for Stovner og Grorud var 54 prosent. I bydelene i øst dør folk tidligere, de bor trangere, og de faller oftere utenfor skole og jobb. Derfor er det på høy tid at vi som bor i Oslo øst og sør står opp og gir beskjed om hva som må til for at østkanten og østkantfolk skal få et varig løft. Alternativet er mer utenforskap, mer apati og fortsatt lav valgdeltakelse.

Prosjektbaserte og tidsavgrensede områdesatsinger som Groruddalssatsingen, områdesatsingen på Tøyen (og senere Grønland) og nå Holmlia og Bjørnerud i Oslo sør, er ikke nok for å utjevne de store sosiale forskjellene i byen vår. Det er smuler som gjør godt i magen, men det er lite å vokse på. Det våre naboer forteller oss er: Vi vil ha et trygt sted å bo og vi vil ha en jobb med en lønn vi kan leve av. Disse og flere andre saker vil vi løfte i valgkampen. Vi vil at østkantens stemme skal bli hørt. Det er på tide med politiske tiltak som vil skape varige endringer for de som bor i Oslo sør og øst.

Tøyeninitiativet lanserer nå «Vi er Østkanten», i samarbeid med andre lokale lag og foreninger i bydel Gamle Oslo. Vi ønsker å mobilisere østkantfolk i kampen mot de store sosiale forskjellene i byen vår – og innad i bydelene.

Oslo har den største inntektsulikheten i landet. Snittinntekten til en som bor på Bygdøy i bydel Frogner er nesten én million kroner høyere enn en som bor på Fossum i bydel Stovner. Mens godt over halvparten av barna i deler av bydel Gamle Oslo vokser opp i fattigdom, gjelder det bare fem prosent av barna i nabolag i vest som Røa og Ullevål Hageby.

Men det er ikke bare mellom øst og vest det er store sosiale forskjeller, det er også store forskjeller innad i bydelene. På Nedre Tøyen vokser to av tre barn opp i fattige familier. Noen skritt unna, på Kampen, gjelder det bare én av fem. Mens gjennomsnittsinntekten på Nedre Tøyen i 2016 var på 350.000 kroner var den nesten det dobbelte i Bispevika som ligger i samme bydel. De samme store sosiale forskjellene finner en i mange av de andre østkantbydelene.

I Norge snakker vi ofte varmt om enhetsskolen og viktigheten av like muligheter for barn og unge. Realiteten er at mange barn og unge på østkanten vokser opp med få eller ingen fristeder. Hjemme må de dele soverom med en eller flere søsken. På fritiden begrenser det seg fordi organiserte fritidsaktiviteter som regel koster penger, og ofte MYE penger. Når det fort kan koste et tosifret antall tusen kroner i året for at barna skal spille fotball eller annen idrett sier det seg selv at mange faller utenfor. Og når det ikke-organiserte fritidstilbudet som fritidsklubber har vært salderingspost på de offentlige budsjettene i mange år så blir det få tilgjengelige fristeder for barn og unge fra familier med lav inntekt.

Fram mot valget vil vi samle innspill og forslag fra lokalbefolkningen på hva som bør gjøres, og vi vil arrangere lokalpolitiske cafeer og politiker-debatter. Innspillene vil danne grunnlaget for en liste over krav til våre folkevalgte. Kravlisten vil bli lagt fram på et valgkamparrangement i slutten av august. Vi oppfordrer nabolagsinitiativ, lag og foreninger i andre østkantbydeler (Oslo øst og sør) til å bli med på dugnaden for mindre sosiale forskjeller og for et felles løft for hele befolkningen!