Villedende «Victoria»-annonser

Har du lest annonsen for filmen «Victoria»? I så fall har du fått inntrykk av at blant andre undertegnede mener det er en riktig så god film.

Når filmens produsent John M. Jacobsen og distributør SF Norge begeistret klipper halve setninger fra anmeldelser uten å legge til den negative fortsettelsen, er det så villedende som det bare kan få blitt. I så måte er ikke Dagsavisens anmeldelse det eneste åndsverket som er blitt misbrukt av «Victoria»-produsenten i et forsøk på å villede og påvirke forbrukerne, altså potensielle kinogjengere. Som Aftenpostens filmanmelder Ingunn Økland påpekte i en kommentar i sin avis, er annonsene for «Victoria» krydret med positive sitater fra medienes anmeldelser. Denne praksisen er i seg selv ikke uvanlig, men det uvanlige her er at de aller fleste sitatene er tatt ut av sin sammenheng, og til alt overmål forstørret med utropstegn for effektens skyld: «Intens filmopplevelse!», «Aldeles nydelig film!», «Vellukka Victoria!». Dette står ikke i stil med de stort sett lunkne anmeldelsene som opprinnelig sto på trykk i de forskjellige avisene.

«Sjeldent vakker film!», står det i annonsen, med mitt navn og Dagsavisen som kilde. Leser du den opprinnelige anmeldelsen etterfølges denne setningen med setningen «Dessverre er det også alt». I gårsdagens Aftenposten hevder John M. Jacobsen at beskyldningene om manipulerte sitater er grunnløse. At han vil forsvare selve filmen og trekker fram de enkelte positive anmeldelsene den har fått, er selvsagt noe han både har rett og plikt til å gjøre som filmens produsent. Han har også rett i at han har sitert ordrett fra anmeldelsene for bruk i annonsen, men det er ikke det samme som at han gjengir meningsinnholdet i setningene sitatene er hentet fra. John M. Jacobsens klipping er derfor et åpenbart etisk brudd på sitatretten, jevnfør Åndsverkloven: «Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk». Men det er også et spørsmål hvorvidt det kan være et juridisk brudd på åndsverkloven, all den tid paragraf 11 understreker at «Når et verk gjengis (…) kan det skje i den størrelse og skikkelse øyemedet krever, men verkets karakter må ikke derved forandres eller forringes». At anmeldelsene, som i juridisk forstand er et åndsverk, er forringet og forandret i annonsens gjengivelser, bør det ikke herske tvil om. Dette gjør at de mediene og kritikerne som er rammet av annonsefusket kan kreve å få sitt navn som kilde strøket fra annonsen. I tillegg bryter annonsen trolig med markedsføringslovens paragraf 8, omhandlende villedende utelatelser. Dermed er dette en sak også for Forbrukerombudet.

John M. Jacobsen og SF Norge er åpenbart desperate etter å skape et inntrykk av «Victoria» som en bedre film enn det mange norske kritikere har fastslått i sine anmeldelser. Dessverre oppnår de lite annet enn å forvirre forbrukerne, i tillegg til at de filmanmelderne det gjelder tvinges til nok en gang å understreke at «Victoria» ikke er en vellykket film. I undertegnedes anmeldelse i Dagsavisen het det at «Victoria» er en sjeldent vakker film, nærmest en serie sammensatte iøynefallende stillbilder. Dessverre er det også alt.». Den fikk karakteren 3.