Vil temperaturen på Svalbard stupe de neste årene?

Denne vinteren var uvanlig mild på Svalbard, akkurat som i resten av landet. Det er ekstra dårlige nyheter for enkelte som kaller seg “klimarealister”.

NRK lagde en nyhetssak med overskriften ‘Nå kommer kalde, harde vintre’ i fjor, og i 2011 ble en spådom lagt frem om oppsiktsvekkende kalde vintre på Svalbard i nær fremtid. Tallene er publisert i tidsskriftet Advances in Meteorology.

Beregningene der ga -17.2ºC som gjennomsnittlig vintertemperatur for 2009-2020, med et slingringsmonn på -14ºC til -20.5ºC.

Det vil si en nedgang på ca 6ºC, i kontrast til den siste utviklingen.

Hvis beregningene skal slå til, må gjennomsnittstemperturen for de 7 neste vintrene være -23.3ºC. Det har aldri vært registrert så kaldt over 7 følgende vintre før, i følge våre beste analyser av Svalbard-temperaturen. Grafikken viser temperaturkurven til Nordli og medforfattere. Den røde pilen markerer hvordan temperaturen må stupe for at beregningene skal treffe.

Men hva er historien bak disse spådommene?

Solflekker, som også ofte ble brukt i gamle dager i ulike forsøk på lage værprognoser. Det typiske var at solflekkene varierte i takt med et eller annet fenomen en liten stund, men i ettertid viste det seg at den tidsbegrensete korrelasjonen kun var et tilfeldig sammentreff. Det var også da astrologi ble en mote (det er vel fremdeles på mote i noen kretser), og man trodde planetenes posisjon på himmelen hadde en betydning for folks liv.

For noen år side gjorde jeg en del research på historikken rundt solflekkene og klima, da jeg skrev en lærerbok om dette emnet.

Til min oppdagelse, har tanken om at solflekkene styrer klimaet har vært utrolig seiglivet, men har aldri riktig slått helt an. I fjor gjorde jeg en ny analyse for å se om bildet hadde endret seg med siste innsikt. Same old story.

Det finnes flere useriøse tidsskrift som gir et inntrykk av troverdighet. Forlaget Hindawi, som publiserer Advances in Meteorlogy, har ikke hatt noen høy stjerne. “Klimarealistene” som publiserte sine spådommer om kalde vintre der, har heller ikke vært så heldige med tilsvarende publikasjoner i et annet kontroversiell tidsskrift.

Jeg er fremdeles kritisk til nyhetssaken på NRK og spådommen om kalde vintre, men venter likevel spent på utviklingen de nærmeste årene. Vil temperaturen stupe de neste vintrene?