Vil regjeringen be selskaper rapportere om skatteparadiser?

Mandag kan Venstre og KrF sikre flertall på Stortinget for å pålegge selskaper å rapportere på milliardene som gjemmes unna i skatteparadiser, gjennom såkalt utvidet land-for-land-rapportering. Finansministeren vil vente og se.

Norske og internasjonale medier har de siste månedene avslørt hvordan milliarder av kroner lures unna fellesskapet via skatteparadiser. De såkalte Swissleaks- og Luxleaks-skandalene viste også hvordan varslere og medier har blitt straffet istedenfor de ansvarlige. Også det norske Oljefondet har plassert store beløp i skatteparadiser - hele 145 milliarder kroner.

Må støtte forslaget
Opposisjonen støtter en merknad for utvidet land-for-land-rapportering, men regjeringspartiene nøler. Dette til tross for at regjeringen klart støtter formålet med lovforslaget: Å bekjempe ulovlig kapitalflukt. Det ble klart i en debatt i Stortinget forrige fredag der også finansminister Siv Jensen deltok.

Ulovlig kapitalflukt fører til ustabile finansmarkeder, kriminalitet, korrupsjon, hemmelighold og fattigdom. Derfor må regjeringspartiene mandag støtte åpenhetsforslaget til revidert nasjonalbudsjett om utvidet land-for-land-rapportering som inkluderer skatteparadiser. Ellers når ikke regjeringen målet sitt: Å stanse ulovlig kapitalflukt.

Venstre og KrF kan sikre flertall
Det var Ap som fremmet forslaget om utvidet land-for-land-rapportering forrige uke. Samme dag, 5. juni, vedtok også en enstemmig finanskomite et forslag om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap, med lignende åpenhetsargumentasjon. Forum for Utvikling og Miljø berømmet Stortinget for avgjørelsen. Mandag kan Venstre og KrF sikre flertallsmerknad for utvidet land-for-land-rapportering, som begge partiene sier de er for.

Problemet er at regjeringen har inngått ett enstemmighetskrav i den siste enigheten for revidert nasjonalbudsjett for 2015. I enstemmighetskravet i avtalen står det at: ”Avtalepartnerne kan ikke skape flertall for verbalforslag eller merknader utover det som fremgår av denne avtalen, med mindre samtlige avtalepartnere er enige om dette”. De enkelte partiene som har skrevet under avtalen har tidligere gått ut og sagt at de vil støtte økt åpenhet og bekjempe korrupsjon og kapitalflukt .

Ansvarsfraskrivelse
I januar 2014 innførte Norge krav om land-for-land rapportering for alle norskregistrerte, multinasjonale selskaper som driver innen petroleums- og gruveindustrien, samt innen skogdrift. (Statoil rapporterte for første gang i år.) Det innebærer at multinasjonale selskaper må rapportere spesifikke finansielle opplysninger for hvert land de opererer i, for eksempel hvor mye de har betalt i skatter og avgifter til hvert enkelt land, gevinst, omsetning og antall ansatte. Dette er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, mener Forum for Utvikling og Miljø. Rapporteringen har en avgjørende mangel: Skatteparadiser er ikke inkludert, i motsetning til i EU. Da forsvinner hovedhensikten. Rapporteringen gjelder dessuten ikke alle sektorer.

Dette påpekte en rekke eksperter også i fjor, deriblant Forum for Utvikling og Miljø og medlemsorganisjoner som Redd Barna og Kirkens Nødhjelp,samt andre som Økokrim, Publish What You Pay og Tax Justice Network.

Finansminister Siv Jensen sa i Stortinget sist fredag at hun vil vente til ordningen er evaluert om tre år. Det er altfor lenge. Mens regjeringen sitter og venter unndras milliardbeløp fellesskapet. Regjeringen må ikke lukke øynene og godta dette. Det minste den kan gjøre er å sørge for å få oversikt over problemet de ønsker å få bukt med. Det er bred enighet nasjonalt og internasjonalt om at utvidet land-for-land-rapportering et viktig verktøy for dette.

Hett tema i FN neste uke

Ulovlig kapitalflukt og land-for-land-rapportering er et hett tema også i FN neste uke i forhandlingene om finansiering for utvikling i New York som ledes av Norge. I Etiopias hovedstad Addis Abeba skal verdens ledere, blant dem utenriksminister Børge Brende, bestemme hvordan de skal finansiere nye mål om å utrydde fattigdom og bekjempe klimaendringer innen 2030. Målene vedtas i september i FNs Generalforsamling og forplikter alle land. Forum for Utvikling og Miljø følger dette arbeidet tett og deltar på møtene i Addis Abeba og New York.

Statssekretær Hans Brattskar i Utenriksdepartementet bekreftet at skatt- og kapitalflukt bekreftet at kampen mot skatt- og kapitalflukt er viktig for Norge, under en debatt på Litteraturhuset onsdag denne uken arrangert av Redd Barna, Action 2015 og Forum for Utvikling og Miljø om toppmøtet.

Utviklingsland og fremvoksende industriland tapte hele 6600 milliarder USD på ulovlig kapitalflukti perioden 2003–2012. Mesteparten av dette består av multinasjonale selskapers skatteflukt som gjemmes gjennom skatteparadiser.

Fattige land mister ti ganger så mye i ulovlig kapitalflukt som de får inn i bistand. Å rapportere hva som gjemmes i skatteparadiser er derfor avgjørende for å få bukt med dette. Det kan Stortinget gå inn for mandag. Det vil også vise andre land i FN at forhandlingsleder Norge mener alvor.