Vi støtter skolestreikerne: Følg opp klimakravene nå!

Vi i Småbarnsforeldrenes klimaaksjon ønsker politikere som står sammen med oss.

Av: Sissel Marit Ringstad, Oslo, forelder til to barn, og Anne Nordheim O’Hare, Oslo, forelder til ett barn, på vegne av​ Småbarnsforeldrenes klimaaksjon.  
 Oppropet er signert av 252 foreldre med til sammen 431 barn, i hele Norge.


«Når vi setter barn til verden, så er det viktig hva slags samfunn vi overlater til dem. Vårt mål er at det samfunnet vi overlater til våre barn og unge, er i minst like god stand som det vi selv overtok fra våre foreldre. (…) Det er barna som skal føre vårt samfunn videre.»  
 Disse kloke ordene er ikke våre. De er hentet fra ​Erna Solbergs nyttårstale​, men det er som vi skulle ha skrevet dem selv.  
 
Vi er en stor gruppe foreldre for barn som fortsatt er for små til å streike for klima fredag 24.05.2019, og alle andre fredager dette året. På vegne av barna våre stiller vi oss helhjertet bak skolestreikerne, som krever at norske myndigheter:  
 
● Kutter 65 prosent av norske utslipp innen 2030

● Gir 65 milliarder årlig til klimafinansiering i u-land

● At det ikke deles ut flere, nye oljelisenser
 
Våre barn er for små til å ha en egen stemme. De har heller ikke innarbeidet vaner. Vi som foreldre skal hjelpe dem til å bli gode miljøborgere, både gjennom levesett og ved politiske valg. Vi forstår at vi må endre våre forbruksmønstre, og at det er vår jobb å lære ungene våre om dette. Men det vi gjør på hjemmebane er bare dråper i havet dersom det ikke følges opp av store systemendringer.  
 
Vi ønsker politikere som står sammen med oss, og tar et felles ansvar for de yngste generasjonene. De som skal leve her i hundre år til, og som ikke kan bli overlatt til seg selv. Vi foreldre ønsker derfor å se tydelig at dere, myndighetene, tenker så langsiktig på våre barns liv, som vi selv gjør.  
 
Per i dag ser vi få folkevalgte som tar dette ansvaret på fullt alvor. Vi ser ingen store omveltninger, ingen vilje til å ta upopulære valg for å sikre ungene våre en framtid. Vi - foreldrene som har signert dette oppropet - forsøker å ta slike vanskelige valg i ​våre liv. Nå trenger vi at dere følger opp med konkrete politiske tiltak.  
 
Fordi vi kan ikke trekke opp stigen etter oss. Barna våre har ikke bedt om å arve den store opprydningsjobben etter vårt hemningsløse forbruk. Vi - og dere - skylder alle verdens barn en trygg framtid.