Vi nærmer oss Trident Juncture 2018

Trident Juncture

VI NÆRMER OSS TRIDENT JUNCTURE 2018

Hvert år må US Armed Forces slå kloa i 300 000 rekrutter.
Det har ikke vært enkelt. Så kom finanskrisa.

Bildet: Arbeidsløse Billy & Co ankommer Nord-Trøndelag, Nordland, Troms ..