Vi inviterte 19 politikere - Ingen kom

Er politikerne interesserte i brukernes meninger om psykisk helsevern ?

VI INVITERTE 19 POLITIKERE – INGEN KOM

40 forventningsfulle mennesker i det røde flotte aktivitetshuset på Fossumberget, Stovner ventet på politikere som aldri aldri kom. Mental Helse Stovner (MHS)arrangerte åpen dag på Jesperud akvitetshus og i den andledning inviterte vi alle i Helse- og sosialkomiteen i Rådhuset og Stovner pluss BU-leder i bydelen.

Programmet for dagen var omvisning på Huset, informasjon, servering, samtaler med brukerne og årsmøte i MHS kombinert med hyggekveld.

Vi er så stolte over det flotte lavterskeltilbudet som er til stor glede for mange i bydelen. Dette ønsker vi å dele med politikere og andre som ikke har daglig tilknytning til Huset.

På vegne av lokallaget MHS og brukerne av Jesperud aktivitetshus vil jeg uttrykke skuffelse over at ingen av de 19 inviterte politikere tok seg tid til å besøke oss. Kun en meldte forfall.

Mental Helse har brukermedvirkning og opplysningsarbeid blant sine viktigste saker på dagsorden. Derfor er det så viktig for oss og alle brukere i psykisk helsevern at vi kan ha en dialog med politikere og beslutningstakere i psykisk helsevern. Vi ser også viktigheten av å fremheve det som fungerer bra og ikke bare det som er galt.

Alle politiske partier har programfestet forebygging og gode behandlingstilbud i psykisk helsevern. Skal de greie å gjennomføre dette må de lytte til brukerne av lavterskeltilbudene og andre tjenester. Mental Helse har programfestet at erfaringskompetansen og fagkompetansen i psykisk helsearbeid bør likestilles.

Til slutt vil jeg rose ledergruppen i Enhet for psykisk helse i bydelen som stilte opp, de ansatte på Jesperud aktivitetshus, brukerne og lokallaget Mental Helse Stovner. Tusen takk til dere alle som tross politikerforfallet gjorde dagen så fin.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner