Vi har noe vi vil snakke med dere om, og vi tror dere trenger å lytte!

Kjære politikere, ta oss med i drøftingen for å skape et godt barne- og ungdomspsykiatrisk tilbud.

Kjære politikere! Vi er glade for de mange kloke innleggene i den offentlige debatten fra vårt fagfelt psykiatri i det siste.

Det har vært kronikker om at små barn blir syke av stress, at flere bærer ansvaret for barnevernsbarna, ungdommers deling av depressivt innhold, selvskading og selvmord på Instagram, hvordan forstås selvskading og at dette ikke er et nytt fenomen, og om helseminister Høies forståelse av barne- og ungdomspsykiatrien, for å nevne noen.

Vi trenger flere fagfolk som ytrer sine meninger for å få frem nyansene.

Barne- og ungdomspsykiatere ønsker, og jobber hele tiden for, at barn og ungdommer skal ha en god oppvekst og en god psykisk helse.

For å få det til trengs det gode foreldre og barne- og ungdomspsykiatere.

Det trengs også faglig kompetente folk i skolene, barneverntjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), kommunehelsetjenesten, blant fastleger, barneleger og behandlere i hele spesialisthelsetjenesten for barne- og ungdomspsykiatri. Av og til trenger man alle, av og til kun en.

Vi ser at det er et stort behov for å styrke alle disse instansene. Vi oppfordrer til handling! Denne oppfordringen går ut til alle politikere.

Vi ønsker at dere lytter til hva vi som fagpersoner kommer med av innspill. Ta oss med i drøftingen for å skape et godt barne- og ungdomspsykiatrisk tilbud.

Vi som jobber i tjenesten har mye å bidra med som dere ikke kan få kunnskap om uten å snakke med oss. Vi ønsker at dere får et mer nyansert bilde, slik at dere tar kloke beslutninger på rett grunnlag.

Man kan ikke pålegge en allerede presset tjeneste enda mer uten å se på hva som skal til for å få det til å fungere.

Rammebetingelsene må følge kravene. Vi har en jobb der vi alle ønsker å få barn og ungdom utredet og behandlet raskest mulig, men der det å ta seg tid til virkelig å lytte er minst like viktig.

Vi spør oss: Hvordan kan man pålegge barne- og ungdomspsykiatrien flere tidsfrister og enda flere krav uten å styrke tjenesten? Er det bærekraftig?

Fører det til en godt fungerende tjeneste som rommer alle som trenger den?

Vi er svært opptatt av å høre hva barn og unge har opplevd, hvordan de har det og hva de ønsker skal endre seg. Hvis vi ikke hadde vært det hadde vi aldri valgt å jobbe i dette fagfeltet.

Som del av behandlingen evaluerer vi løpende om tilbudet vi gir er det beste for barnet eller ungdommen.

Dette gjør vi sammen med pasienten og eventuelt foresatte, noe annet vil ikke gi mening. Selvfølgelig både kan og ønsker vi å bli bedre - det er sånn verden går fremover.

Vi ønsker å gi pasientene våre det de trenger for å ha det bedre, klare seg bedre og bli friske og sterke voksne i fremtiden.

Det kommer ikke bare pasientene til gode, hele samfunnet vårt vil tjene på det.

Men, kjære politikere – det er vanskelig å få alt dette til å gå rundt med så mange pasienter og så pressede rammer og ressurser.

Når vi på toppen pålegges å jobbe hurtigere, ta enda flere pasienter og ha mer tid til å lytte, har vi innsett at vi må snakke sammen. Ta oss med på møtene og i vurderingene deres – det vil vi gjerne ta oss tid til!

Vi har noe vi vil snakke med dere om, og vi tror dere trenger å lytte!