Vesten, liberalismen, nazismen og Ukraina

Når liberale krefter i Vesten støtter en opposisjon som vil forby partiene til sine politiske motstandere og hyller aktive holocaustdeltakere, må vi minne om at det ikke finns noe sementert skille mellom borgerlig liberalisme og høyreekstremisme

I tre regioner kontrollert av den ukrainske opposisjonen, har regionsforsamlingene forbydd alle aktiviteter og symboler til Ukrainas Kommunistiske Parti og det folkevalgte regjeringspartiet Regionenes Parti.

Denne opposisjonen får åpen og direkte støtte av EU, og enda mer, av USA. Da USAs viseutenriksminister Victoria Nuland uttalte "Fuck the EU", var det fordi EU etter hennes mening ikke var villige til å trå hardt nok til med sanksjonsvåpnene for å få i stand regimeendring i Ukraina. I denne opposisjonen deltar det åpent nazivennlige partiet Svoboda på lik linje med de liberalkonservative partiene Fedreland og Udar (begge medlemmer av den samme internasjonale som Høyre). Tilhengerne av de to sistnevnte partiene vifter gjerne med EU-flagg, sammen med ukrainske flagg, i de felles opposisjonsdemonstrasjonene, mens Svoboda-tilhengerne vifter med de rødsvarte flaggene som ble brukt av ukrainske nazikollaboratører under 2. verdenskrig.

At liberalkonservative søsterpartier av Høyre ser det som så greit å delta i felles demonstrasjoner med et direkte nazivennlige partier, kan forstås bedre når vi vet at det å hylle den ledende ukrainske nazikollaboratøren fra andre verdenskrig, Roman Shukhevych, som ikke bare sloss som del av de tyske styrkene mot sovjetiske styrker og partisaner, men som også deltok direkte i holocaust i Ukraina og Hviterussland, ikke begrenser seg til Svobodatilhengerne. Ukrainas tidligere president, Viktor Jusjenko, populær i Vesten for sitt ønske om å knytte Ukraina til både NATO og EU, utnevnte i 2007 Roman Shukhevych til "Helt av Ukraina" (Fra engelsk Wikipedia: Roman Shukhevych was posthumously conferred the title of Hero of Ukraine by President Viktor Yushchenko on October 12, 2007.[66)

Det at borgerlige krefter i Vesten så entusiastisk heier fram partier som vil forby partier som til sammen har femti prosent av velgerne, og som like entusiastisk hyller aktive nazikollaboratører og Holocaustdeltakere fra andre verdenskrig, illustrerer at det ideologiske og politiske skillet mellom vanlig borgerlig liberalisme og høyreekstremisme, langt fra er så skarpt som mange i andre sammenhenger skal ha det til. Jeg har utdypa de ideologiske og politiske forbindelseslinjene i denne artikkelen.