Værtegn i Australia kan være varsellampe for vårt klima

Klima og ekstremvær hører sammen. De har alltid vært to sider av et komplisert samspill mellom hav og atmosfære. Ekstremvær oppstår helt naturlig, men kan endre karakter når klimaet endrer seg.

En intens hetebølge har skylden for utstrakte skogbranner i Australia i disse dager. Slike hetebølger oppstår fra tid til annen, gjerne av helt naturlige årsaker som f.eks. fenomenet El_Nino.

Det er umulig å bli klok på enkelthendelser. Men løfter man blikket og ser på lignende hendelser andre steder, og over tid, kan man se et mønster. Hetebølgene kommer oftere.

I følge verdens meteorologiorganisasjon (WMO 8. januar, 2013, og australske meterologiske institutt BOM), har flere gamle heterekorder falt - når disse faller i flokk, er det tegn på at hetebølgene blir verre.

Skogbranner i Australia forbindes ofte med fenomenet El_Nino, som får passatvindene til å snu og som varmer opp store havområder i Stillehavet. El Nino medfører tørke over Indonesia og deler av Australia. Men den ligger i dvale for øyeblikket - derfor er skogbrannene litt uventet.

Situasjonen i Australia skaper en kontrast til inntrykket fra den årlige NHO-konferansen, hvor energi ble diskutert, men ikke reduksjon i utslipp av drivhusgasser. Det hadde kanskje vært på tide at man begynner å diskutere klimatilpasning på slike møter også, og hvordan man skal møte klimautfordringene.

Det er en risiko for at slike ekstremers hyppighet og intensitet vil endre seg som følge av klimaendringene. Kanskje litt fortere, eller kanskje litt saktere.