Verdsdagen for psykisk helse 2017

Kaffi

KAFFI

Å, vert ikkje vaksen.
Då sit du i saksen.
Ta heller ein kaffi med meg.
Og så spring vi vår veg

Ola Bog sitt bilde.


Mvh Ola Bog
Styremedl. Mental Helse Oslo


.