Verdiløse barn

Er løsningen på kriminalitet å finne i barns matboks? Og deres nysgjerrige blikk?

Levekår, rus, innflytelse fra andre, kjedsomhet, risiko og nettverk er blant "triggerne" unge kan oppleve som kan føre til kriminelle handlinger. De er gitt opp av samfunnet, glemt av flere politikere. Barn i lavinntektsfamilier, som har det vanskelig, skal helst sperres inne i fengsler, ikke bli dullet med. Barn ned i 15 års alderen skal settes i fengsler, istedenfor å bli møtt med gode voksne mennesker som ser dem, og hva de egentlig trenger for å lykkes i livet; for å føle seg verdifull. Kan løsningen likevel være så enkelt som bedre næring? 

Barn i lavereinntektfamilier kan få en "dobbel-ulempe". Levekår er klart en av de viktigste faktorene som kan lede til kriminelle handlinger, men ingen barn er født onde. De færreste ønsker å gå imot samfunnets etiske og moralske retningslinjer, de brytes kun når det er snakk om siste utvei, for noen. Det er et problem i samfunnet når de som oftest blir arrestert er personer med lavere sosial status og fattigere økonomi. Samfunnet må se etter endringer for å bedre levekårene, slik at de kan få utviklet seg selv og sitt potensial. 

Løsningen er selvsagt mer kompleks enn å bare gi barn sunn ernæring, men det er viktig å se på ulike faktorer som kommer av sult og hvordan sult påvirker voldelig oppførsel. Det er derfor veldig gode grunner til å gi barna bedre næring. Er barn istand til å være oppmerksomme på skolen vil de gjøre det bedre og dette igjen vil gi dem bedre selvfølelse. De kan dermed også være bedre rustet til å unngå faktorer som fører til voldsatferd. Det betyr også at færre barn blir gående sultne i Norge. 

Forskere har funnet en årsakssammenheng mellom fattigdom og kriminalitet. Ekstrem vær, både tørke og flom, fører til økning i eiendomsforbrytelser, men ikke en økning i mellommenneskelige voldelige forbrytelser. Landbruksinntekt er en av de viktigste årsakene som fører til eiendomskriminalitet. 

Den verdensberømte filosofen Aristoteles mente at fattigdom var kriminalitetens og revolusjonens far og han understreket de sosiale faktorene som kunne føre til usosiale handlinger. Revolusjon er knyttet til fattigdom ved at de undertrykte ønsker forandring til det bedre, den russiske revolusjonen er gode eksempler på dette. Fattigdom og kriminalitet har andre sammenhenger, men flere faktorer indikerer tydelige linjer; Lavere utdanning, lavere sosial status og undertrykkelse. Dersom en ser ingen mulighet til å kunne lykkes, som dessverre mange unge i Norge i dag føler på, vil kanskje ulik kriminalitet tiltrekke. Økonomisk ulikhet i samfunnet skaper større splid og polarisering. I noen tilfeller blir derfor kriminalitet eneste næringsvei i undertrykte samfunn på grunn av underliggende sosiale faktorer i storsamfunnet.

Politiske partier som ønsker å gå inn for å straffe unge lovbrytere med strengere og hardere straffer står i fare for en utvikling som kan resultere i større ulikhet og mer kriminalitet. Det ønsker vi vel ikke?  

Tilsist, til ettertanke. Det er heller ikke bedre at flere barnehager blir private aksjeselskap som konsentrerer seg om profitt over verdier i barnsoppvekst. Argumenter så mye du vil for det motsatte, men store barnehager med få ansatte skaper ikke gode verdier for barna. Profitt ligger til grunn, mennesket får mindre verdi. Vi blir som tinnsoldater kun ment til å inntjene profitt for de rike få.