Verdighet og respekt i eldreomsorgen, Tone Ims Larsen?

Det tar tid å reparere og reise noe som ligger nede med brukket rygg.

– Det handler om ledelse og eierskap til verdikjeden – de gode, kompetente medarbeiderne har vi.

Jeg vil begynne med å beklage på vegne av samfunnet og sende varme tanker til Sissel Møller som har opplevd alt annet enn verdighet og respekt som bruker og pasient. Du er dessverre ikke alene.

Da Sylvi Listhaug var helsebyråd i det Høyrestyrte byrådet i Oslo ble det innført stoppeklokkeomsorg i Oslo. For oss som også var voksne da, husker vi Høyres nestor Kåre Willoch høylytt protestere. Oslo har i 18 år vært styrt av Høyre og Frp og omsorgsyrkene er blitt totalt radert.

Gjennom Norges mest moderate eiendomsskatt er Oslo kommune nesten i mål med 500 nye hjemmehjelpstillinger. Det betyr at Oslos eldre og pleietrengende er på vei til å gå fra opptil 50 forskjellige pleiere innom sitt eget hjem i måneden til noen få faste pleiere som får tid til å bli kjent med deg og kan følge virkning av medisin, sårbehandling, angst, depresjon, etc. Dette er kun ett av flere tiltak som er satt i gang i Oslo under nåværende byråd som vil være avgjørende for fremtidig eldreomsorg. Det tar tid å reparere og reise noe som ligger nede med brukket rygg.

I 2012 ble samhandlingsreformen innført. Da Høie tok over som helseminister sa daværende helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, klart og tydelige ifra om at midler må øremerkes slik at kommunene får omstilt seg og samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten styrkes. Altså avgjørende viktig for at systemet skal fungere rundt pasienten som etterlyses av leder for Oslo Frp Tone Ims Larsen. Høie overser dette rådet fra en av de få stortingsrepresentantene som hadde teknologisk forståelse og kompetanse og Høie velger å ikke følge opp samhandlingsreformen.

Samhandlingsreformen skulle sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker. I stedet får Norge en ny statsråd for eldre og folkehelse. Eldrereformen blir lansert – den har ingen tiltak. Rapporter eksisterer fra regjeringsnivå ned på enkelte avdelingsnivå. Norge trenger handling.

Forskjellen på Tone Ims Larsen sitt Frp og Eirik Lae Solberg sitt Høyre er at de ønsker helprivatisert og markedsstyrt helse og omsorg. De ønsker ikke politisk styring av den viktigste infrastrukturen og verdikjeden i velferdstjenesten kommunen skal yte. Dette har vi sett resultater av gjennom 18 år. Sittende byråd ser verdien av eierskap til hele verdikjeden for å gå fra en bestillerkultur fra forskjellige siloer med store fallgruver for kommunikasjonssvikt til aktiv tverrfaglig tjenesteyting tilpasset den enkelte. Raymond Johansens lag bygger infrastruktur for gode velferdstjenester tilpasset den enkelte, løfter privat næringsliv gjennom innovativt samarbeid og det er samfunnsøkonomisk fornuftig.

Som OUS inviterer jeg deg gjerne til en prat, Tone Ims Larsen, men da om hvordan du mener ditt nærpoliti skal hente ressurser for å ta imot og behandle din politianmeldelse.