Verdig omsorg for «babyboomers»

Skal vi klare økningen av antall 80-åringer så må befolkningen bli sunnere og friskere.

Einar Vetvik skriver godt i Dagsavisen mandag om at det er sterkt ønskelig at jeg gir en åpen og konkret fremstilling om hva byrådet gjør for å møte den store veksten av eldre som nå kommer.

Det er vanskelig å være uenig i. Bedre eldreomsorg kommer bare om vi har mer åpenhet om utfordringer, hva politikerne gjør og er ærlige om hva som er vanskelig.

Siden 2015 har vi startet en av de største omleggingene av eldreomsorgen slik at flere eldre kan leve fullverdige, trygge og gode liv hjemme. Vi har fått på plass 610 flere årsverk i hjemmetjenesten og langtidssykehjem og innført en tillitsreform i hjemmetjenesten.

Flere ansatte, flere kjente ansikter for eldre hjemmeboende, nytt transporttilbud for eldre som nå rulles ut i fire bydeler som Rosa Buss. Vi er på vei, men doblingen av 80-åringer krever at vi prioriterer eldreomsorgen i årene som kommer også.

Fram mot 2040 forventes antall eldre over 80 år å dobles i Oslo. Vi lever lenger og bedre helsetjenester gjør at vi overlever kreft, hjertelidelser og kompliserte sykdommer. Behovet for helse -og omsorgstjenester vil derfor vokse enormt. Samtidig forventes det at antall personer i yrkesaktiv alder per pensjonist vil reduseres fra 5,3 til 4 personer.

Dette gir færre medarbeidere i eldreomsorgen, samtidig som inntektene til velferdsstaten reduseres. Hva nå?

Hvis byens eldste skal få beholde eller øke sitt livskvalitetsnivå, må vi endre måten vi gir tjenester på, og kommunen og den enkelte eldre må ha bedre og flere samtaler om hvordan vi kan tilpasse løsninger for den enkelte, så kan vi lage bedre, mer effektive og smartere løsninger som både gjør at flere kan få mer tilpasset hjelp samtidig som at den er bærekraftig.

Over 80 prosent av beboerne på sykehjem har demens, og gjennomsnittlig botid på et sykehjem er to år. Sykehjemmene er i dag mindre versjoner av sykehus som gir avansert helsehjelp og omsorg til mer pleietrengende beboere enn noen gang før. Veldig mange flere bor hjemme, men har kortere opphold på sykehus, helsehus, fastleger og helsestasjon.

Vår oppgave er å bygge et helsesystem og en eldreomsorg hvor eldre enkelt kan få raskt tilgang til god helsehjelp når man trenger det. Løsninger hvor eldre og nærmeste pårørende kan flytte og avbestille hjemmetjenester, si ifra til hjemmetjenesten om man har andre behov, få hjelp til å handle, fikse ting hjemme, og så videre.

Vi må gjøre kontakten mellom helsearbeider og eldre tettere og mer fleksibel, mer tilpasset det du trenger for å fungere hjemme. Pårørende må også få mer plass som med sin viktige kunnskap som vil gjøre tjenestene mer treffsikre og forebygge uhelse.

Folkehelse kan forebygge og utsette sykdommer betydelig. Skal vi klare økningen av antall 80-åringer så må befolkningen bli sunnere og friskere. Røyk, for lite fisk og grønt i kostholdet og for lite trening gjør at vi dør tidligere og blir sykere. Nedtrapping, daglig bevegelse og sosial aktivitet gjør oss friskere.

Vi må derfor også huske hverdagslivet som eldre. Gode seniorsentre med aktiviteter, måltider og kultur. Aldersvennlige kjøpesentre og sentrum hvor det er lett å ta seg fram. Kulturtiltak og aktiviteter tilpasset eldre og seniorer i hele byen.

Sist er det viktig å også ha et tilbud for folk som gjerne vil bo hjemme lenger, men som trenger et alternativ. For eksempel en mindre leilighet på ett plan, lettere tilgang på aktiviteter og hjemmetjenester, også kalt Omsorg+ boliger. Innen 2026 skal vi ha 2000 Omsorg+ leiligheter i Oslo.

Dette er noen av de viktige verktøyene vi har for å få en bedre og mer verdig eldreomsorg i Oslo som er tilpasset at vi blir flere eldre. Så håper jeg vi får en stor og konstruktiv debatt om mangler og behov i eldreomsorgen fordi jeg tror helt grunnleggende på at flere erfaringer og forslag genuint gjør eldreomsorgen enda bedre.