Verdensomspennende demonstrasjoner mot Monsanto

Førstkommende lørdag 25. mai manes det til demonstrasjoner verden over mot Monsanto. I Norge er det lite kjennskap til 'verdens farligste' selskap, å de planlagte demonstrasjonene har så langt fått liten mediedekning.

Monsanto kontrollerer gjennom et nettverk av »datterselskaper» og samarbeidspartnere, store deler av verdens matforsyning. Disse driver en svært kynisk kamp med det mål for øye å overta rettighetene til all verdens frø. Det må ikke skje!! Monsantos genmodifiserte frø og produkter er koblet til alvorlige helseproblemer som kreft, barnløshet og fødselsskader. De genmodifiserte plantene som blant annet inneholder fremmede dna-strukturer fra fisk o.l., er også gjort avhengige av ugressmiddelet Roundup. Roundup er et svært giftig ugressmiddel. I tillegg til at mange bønder og personer som bor tett opp mot åkrene blir alvorlig syke av middelet, utarmes jorden grunnet lav nedbrytningsgrad. Dette gjør det umulig for bønder som ønsker å gå fra Monsantos ‘Roundup-ready’ frø til "rene" frø, eller tilbake til økologisk jordbruk. På denne måten blir flere og flere bønder verden over gisler og avhengige av Monsantos helseskadelige frø for å fortsette sin matproduksjon. Bønder som har satset på rene frø blir også i stor grad saksøkt av selskapet og beskyldt for å ha Monsantos patenterte frø blandet inn.

Monsanto har dessverre vunnet seg stor makt og opererer under beskyttelse av blant annet amerikanske FDA (US Food and Drug Administration).

Ingen på jakt etter penger eller høye posisjoner må få oss til å godta Monsantos herjinger. Heller ikke at de eller samarbeidende selskapers helseskadelige og farlige produkter får ha innpass i Norge.

I Norge foregår det heldigvis også demonstrasjoner lørdag. Blant annet i Bergen og Oslo. Krysser fingrene for at mange møter opp på disse demonstrasjonene og at disse får full mediedekning i Norge. Det er tross alt vår helse og våre barns fremtid som står på spill. Krysser også fingrene for at beskyttelse mot Monsanto og andre slike kyniske selskaper kan bli en viktig del av den norske valgkampen og politikken fremover.

https://www.facebook.com/events/474640872609345/

http://occupy-monsanto.com/tag/protest/