Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2018

Kom ut, kom fram

KOM UT KOM FRAM
Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2018

Å, vert ikkje vaksen.
Då sit du i saksen.
Ta heller ein kaffi med meg.
Og så spring vi vår veg

http://www.verdensdagen.no/

.