Venstre til høyre

Kanskje det går opp et lys for partiet Venstre sin ledelse at partiet faktisk heter Venstre, ikke Høyre.

Venstre hadde tidligere programfestet gode sosialpolitiske reformer i Velferdsamfunnet Norge. Samfunnslønnprinsippet var et godt, konkret og mulig innspill for å målrettet lindre fattigdom og økonomiske ulikheter i en tid hvor arbeidsløsheten øker.

Partiene på venstresiden her i landet har et godt grunnlag for sosialpolitiske målsettinger og rettigheter. Partiet Rødt har forstått at samfunnslønn kan løse den usikre økonomiske trygghet når folk er uten arbeid av ulike årsaker. Partiet SV har forstått at NAV er altfor byråkratisk, og vil endre det til en mer brukervennlig etat. Og partiet Ap vil kjempe for å opprettholde og forbedre velferdsamfunnet vårt ved å styrke de offentlige tjenester for fellesskapet.

Partiet Venstre heter Venstre, og er til venstre. Venstrefolk burde skjønt at gode velferdsreformer ville vært mer mulig å gjennomføre ved å tenke rødgrønt, i motsetning til blågrønt. Men Venstreledelsen kan visst ikke forskjell på høyre og venstre, og dermed ble Venstre et støtteparti for partiene H og FrP etter forrige Stortingsvalg. Dessverre.