Velstands-Norge - ikke råd til brystkreftmedisin - opprør må til

Norge er eneste land i Europa som ikke har råd til livsforlengende brystkreftmedisin Kadcyla

VELSTANDSNORGE – IKKE RÅD TIL BRYSTKREFTMEDISIN – OPPRØR MÅ TIL

Som brystkreftoperert for andre gang blir jeg sint og opprørt når jeg leser at Norge ikke har råd til livsforlengende brystkreftmedisin Kadcyla. Medisinen er tilgjengelig i de fleste andre europeiske land, bl.a i land med dårligere økonomi enn Norge.  23. juni sa Beslutningsforumet (bestående av 4 helsedirektører for helseforetakene) nei for tredje gang til å innføre medisinen som forlenger livet til over 100 kvinner.

Begrunnelsen er at medisinen er for dyr. I følge Statens Legemiddelverk vil det koste sykehusene 80 – 100 millioner pr. år. Samtidig leser jeg at privatklinikken Aleris og privatklinikker i utlandet tilbyr behandling med bl.a. Kadcyla. Dette blir da  et tilbud for pengesterke.

Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet.  Hvert år forsvinner milliarder i skatteparadiser, svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Sverige er et land Norge kan sammenligne seg med. Undersøkelser fra Sverige viser at Norge årlig taper 150 milliarder i skatteinntekter. Store selskaper flytter overskuddet sitt til skatteparadiser og da slipper de å betale skatt.

Da FRP og Høyre fikk regjeringsmakten i 2013 ble arveavgiften fjernet fra 1.1.2014 som betyr tapte inntekter til fellesskapskassa. En fattig fellesskapskasse betyr at færre kreftpasienter kan få forsvarlig helsehjelp.

Legemiddelindustrien (LMI) profiterer grovt på nyvinningene i medisinen. LMI er en bransjeforening for store multinasjonale selskaper og små grûnderselskaper som operer på legemiddelområdet. LMI har i Norge en årlig omsetning på 18 milliarder. Som kjent driver ikke denne industrien veldedighet, men drives utfra rene profitthensyn.  At folk dør for tidlig da de ikke har råd til behandling, ser ikke ut til å bekymre dem. Når dette er sagt. Må også de politiske partiene på høyresiden pluss Arbeiderpartiet (AP) ta ansvar for denne utviklingen.

Den beste medisin mot klasseskillet i helsevesenet er : å styrke offentlig sektor gjennom økt skattekontroll, fjerne smutthull i skatteloven, gjeninnføre arveavgift for de som arver mer enn 5 millioner, kamp mot skatteparadiser,  private profittinteresser og økt beskatning av de rikeste. Nasjonalisering av legemiddelindustrien som betyr at LMI eies av det offentlige, for da blir det ingen som profiterer på liv og død.

Er det en god idè å samles til opprør og demonstrasjonstog ?

Gunn Pound