Veiutbygging fra Lovisenberg sykehus ødelegger bo- og grøntområder i Colletts gate.

Boligområde ved St.Hanshaugen og en av de siste grønne lungene i området vil forsvinne dersom enda en vei skal legges rett inn i dette trafikkbelastede området. Er manglen på ansvarlig by- og trafikkplanlegging helt greit bare det ikke rammer en selv

De foreslåtte planene fra arkitektfimaet Petter Bogen om en ytterligere fortetning av det fra før av tekk utbygde sykehusområdet mot Colletts gt og beboerområdene i umiddelbar nærhet vitner om uforstand og ignoranse i forhold til bomiljøene i området. Arkitektfirmaet foreslår elegant å legge ny tilførselsvei fra sykehuset rett inn i en av de siste grønne lungene i området. Boområdet blir avskåret med biler som står på tomgang som vil ut i en vei hvor omtrent 1000 biler fra før av passerer i rushtiden. Vi snakker her om et av de mest trafikkbelastede områdene i Oslo hvor hovedfartsåren Uelandsgate er rangert som like trafikkbelasted som Kirkeveien. I dette området hvor forekomsten av antall asmatikere i Norge er blant de høyeste, planlegges det altså flere biler, mer eksos, mer tomgangkjøring og nedbygging av det siste grøntområde i dette trafikkbelastede området.

Arkitektfirmaet foreslår ellers i sine planer å legge veien i en bane omtrent akkurat der hvor Hafslund for få år siden la fjernvarmerør til Lovisenberg sykehus som erstatning for oljefyring.

Spørsmålet er hvor langt ansvarlige myndigheter er villige til å strekke seg i dårlig planlegging og overkjøring av bo- og grøntområdene for å ivareta bygging av et garasjeanlegg. Fra før har samme arkitetktkontor stått ansvarlig for en gradvis utbygging av områdene mot Colletts gt. og nedbygging av av bokvaliteten i det nærmeste boligområdet. Mange beboere fortviler og det er gjort forsøk på å få styret i Ilaløkken fellessameie til aktivt å arbeide sammen med initiativtakere mot galskapen i veiutbyggingen. Mens Ingen vet i øyeblikket hva det lokale styret gjør for å redde bo- og grøntområdet arbeider beboerinitiativet mot flere offentlige etater i håp om at hjemmene til hundrvis av mennesker i indre by fortsatt skal kunne være beboelige.

Alf Jensen