Veganermat

(fritt etter Anita Hegerland)

NÅ VIL DE SELGE OSS LITT VEGANERMAT
(fritt etter Anita Hegerland)

På et sirkus jeg fikk se
var det ingen klovner med.
Han som snakket i et kjør
var veganerdirektør. Han sa at hva enn du gjør...

- Du skulle kjøpe deg litt veganermat.
For da vet jeg at du setter i et skratt.
Grønn fjær i hatten får du. Akkurat!
Kjøp deg litt veganermat.

Pappa rynket sine bryn
da han så på Dagsrevy'n.
Og så sa han at hva fa'n;
har de mista all forstand, de som styrer folk og land...

- Nå har de fått i seg litt veganermat.
De er jo som besatt; fylt av bondehat.
Grønn fjær i hatten får de. Akkurat!
De har kjøpt veganermat.

.