Valget: Var dette friheten?

Fedrene på Eidsvold ga oss Stortinget og valgene. Og nå kappes partiene om din og min gunst for at vi skal gi oss deres stemmer. Er dette friheten? Er det det hele?

Rettshistoriker Eirik Holmøyvik skrev i antologien Grunnloven og velferdsstaten (2014) at Grunnloven vår ble utformet i samsvar med prinsippet om begrenset statsmakt fra de mange amerikanske grunnlovene.

Den amerikanske journalisten H.L. Mencken skrev at valg er en forhåndsauksjon av tyvegods.

Fedrene på Eidsvold konstruerte et system uten partier. Dagens partier skriver seg fra 1880-tallet. Partiene styrer idag i hovedsak alt i det politiske system.

Og nå står vi her. Noen kan til og med få seg til å påstå at det er det viktigste valget i Norges historie. Viktigere enn valget i 1882, som ga oss riksrettssaken mot Regjeringen Selmer? Viktigere enn valget i 1945, som ga oss efterkrigstidens reguleringsstat?

Vi står her og skal velge mellom såkalte goder til utdeling, helst fra andres lommebøker. Hvor ble det av eget ansvar?

Var det dette som var friheten vi skulle ha?

Er dette friheten som Grunnloven skulle gi oss? Eller bør vi spørre oss om grunnlov og frihet er turtelduer eller erkefiender?


Foto ved skribenten (17. mai 2016).