Illustrasjonsfoto.

Valg-lekkasjer

Det er valgår og regjeringen har derfor lekket ut flere godbiter fra revidert nasjonalbudsjett, som offentliggjøres tirsdag formiddag.

I et forsøk på å bremse bompengeopprøret har Frp fått 200 millioner til fjerning av bomstasjoner og nedbetaling av bomgjeld. I det store bompengebildet er det så godt som ingenting. Godt er forslaget om at staten skal ta halve regningen dersom kommunene velger å bygge kjøkken på sine sykehjem. Det er også bra at den håpløse endringen i pleiepengeordningen reverseres. Politiet er sikkert også glad for å få 88 millioner kroner til nye biler. Det vil gjøre en nedslitt bilpark bedre. Alle disse lekkasjene, og et titalls andre, har allerede fått bred omtale i mediene. Regjeringen har ikke lekket baksiden av medaljen. Finansministeren er ingen julenisse. Utgiftene skal dekkes inn krone for krone. I revidert nasjonalbudsjett gir finansministeren med den ene hånda og tar med den andre. Slikt snakker hun ikke høyt om på forhånd. Det ville ha forstyrret det positive budskapet.

I revidert nasjonalbudsjett slår regjeringen fast at den er på rett kurs. Norsk økonomi går bra. Flere har fått jobb. Den økonomiske veksten holder seg oppe. Prisstigningen er moderat. Det blir økt reallønn i år og neste år. På den negative siden er renta på vei opp. Den ble nylig satt opp til én prosent. Sentralbanksjefen sier at renta mest sannsynlig blir satt opp på nytt i juni. Høyere boliglånsrente vil gjøre et dypt innhogg i familienes økonomi.

I revidert nasjonalbudsjett slår regjeringen fast at den er på rett politisk kurs. Budsjettpolitikken blir ikke lagt om. Etter vår mening bør den det. Inntekts- og formuesfordelingen er veldig skjev. Regjeringens skattepolitikk bidrar til å øke forskjellene. De som har lite å rutte med, sakker akterut. De rike får mest. Det kuttes i støtten til folk som er helt avhengig av hjelp for å klare seg i hverdagen. Det er tydeligvis viktigere med kutt i formues- og eiendomsskatten enn det er å øke sosialytelsene. Det er et skrikende behov for en mer rettferdig fordelingspolitikk. Det får vi ikke med Solberg-regjeringen.