Utdefinert av arbeidslivet

Vi kan ikke rigge samfunnet slik at jobb kun er noe for de friskeste og mest effektive.

«Vi kan ikke presse folk til å jobbe når det ikke er jobber». Samfunnsøkonom og forsker ved Frischsenteret, Knut Røed, serverte klar tale i et intervju med Dagsavisen tirsdag. Antall uføretrygdede har skutt i været. Hvis flest mulig skal ut i jobb må det faktisk være jobber å sende dem ut til. Det er det ikke i dag. Røed mener altfor mange i Nav sitt system «havner i en evig tiltakssirkel». Enten blir de uføre, eller så må de ut i et arbeidsliv som ikke har rom for dem.

Nåløyet til arbeid og fast inntekt blir smalere og smalere fordi effektivitetskravene høynes. Når man ikke ser helheten, men kostnadseffektiviteten hos hver sektor isolert, blir det slik.

Røed er en av Norges fremste arbeidslivsforskere, og han bør lyttes til. Rådet hans er konkret: Staten må subsidiere flere jobber i offentlig sektor, slik at folk som ikke kan yte det vi definerer som 100 prosent effektivitet, likevel kan bidra i samfunnet. I offentlig sektor praktiseres kvalifikasjonsprinsippet strengere enn i privat sektor, mener Røed. Slik trenger det ikke å være hvis staten vil bidra til å gi hver enkelt arbeidsplass insentiver til å ansette folk som ikke kan yte maksimalt.

Vi kan ikke rigge samfunnet slik at jobb kun er noe for de friskeste og mest effektive. Det gir kanskje gode tall for den enkelte arbeidsplass, men for samfunnet som helhet er det direkte farlig. Det er 340.000 uføre i Norge nå. Antall uføre i 20-årene er doblet de siste fem årene. De unge uføre bør være en stor bekymring for regjeringen. Dette er mennesker som blir stående utenfor arbeidslivet hele livet. Med økning av antall uføre, øker også fattigdommen.

Regjeringen gjennomførte endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) for å få slutt på manges runddans i Nav-systemet. Målet er riktig, men endringen har fått katastrofale konsekvenser for enkeltpersoner som er blitt tvunget over på sosialhjelp. Å presse fram en for tidlig avklaring av arbeidsevne vil dessuten kunne resultere i at mange med en viss arbeidskapasitet ender med å bli utdefinert av arbeidslivet. Det har ikke samfunnet råd til.

Vi kan ikke rigge samfunnet slik at jobb kun er noe for de friskeste og mest effektive.