Utdanningsforbundets selektive bruk av forskning

Utdanningsforbundet er uryddige i bruken av forskning på lærertetthet.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Sturla A. Løkken (begge artikkelforfatterne er forskere ved SSB)

Steffen Handal fra Utdanningsforbudet og Anders Kluge hevder i Dagsavisen 20.4 at vår forskning (se her og her) om klassestørrelse omtalt i Dagsavisen 18.4 ikke er relevant i diskusjonen om lærertetthet. Et av Handals poeng er at klassestørrelse ikke er det samme som lærertetthet. Likevel kaller Utdanningsforbudet sin kampanje for høyere lærertetthet #stoppstoreklasser, og mener tydeligvis at klassestørrelse og lærertetthet samsvarer nært. Analyser av effekter av klassestørrelse og lærertetthet gir også tilsvarende resultater (se her).

Det finnes mye forskning om klassestørrelse og lærertetthet, en balansert oppsummering er viktig for en god skolepolitikk. Noe forskning finner at økt lærertetthet gir økt læring eller andre positive effekter, men dette er langt fra alltid tilfellet. Norsk forskning tyder ikke på at små klasser eller ekstra lærere har gitt vesentlig økt læring.

Utdanningsforbundet gir ikke en balansert framstilling. På sine nettsider hevder de å oppsummere forskningen på lærertetthet. De presenterer flere internasjonale studier som viser positive effekter av økt lærertetthet, men unnlater å nevne de mange studiene som ikke finner effekter. De gir stor plass til en svensk studie som viser effekter av klassestørrelse på inntekt og utdanning. Men de virker lite interessert i tilsvarende norske artikler, som ikke finner slike effekter.

Det er en tydelig politisk vilje til å bruke ressurser i skolen. Men en norm for lærertetthet vil sannsynligvis bety lite for elevenes læring. Politikerne bør prioritere tiltak som har forskningsmessig belegg. Vi bør også systematisk undersøke tiltak vi har grunn til å tro at kan virke. Forhåpentligvis vil pågående forskning gi svar på hvordan ekstra lærere best kan komme elevene til gode. Vi håper Utdanningsforbundet er interessert i å bidra konstruktivt i slik utforskning, framfor å fortsatt insistere - i strid med forskningen - på at mer ressurser nødvendigvis vil gjøre en forskjell for elevenes læring.