Usunn skepsis

Klimatoppmøtet i Katowice i Polen endte med enighet på overtid sent lørdag kveld. Det er bra. Men møtet i sin helhet kan verken kalles en suksess eller en fiasko.

Selv om det nå er enighet om en regelbok – det vil si at avtalelandene har en felles forståelse av hva som skal regnes som kutt og hvordan det skal regnes, er det mye som tyder på at alvoret i situasjonen fortsatt ikke har sunket inn.

FNs klimapanel skjerpet kravet fra en oppvarming på to grader til 1,5 grad før klimatoppmøtet i Paris for tre år siden. Tidligere i år fulgte panelet opp med en ny, knallhard rapport som slår fast at det må dramatiske og omfattende endringer til meget raskt hvis verden skal skånes for ødeleggende klimaendringer. På det punket har forhandlerne i Polen ikke levert.

Her hjemme har tidligere Frp-formann Carl I. Hagen gitt et intervju til Dagsavisen som illustrerer noe av problemet. Hagen sier rett ut at han ikke tror på klimaendringene. Han kaller dem som er uenig med ham for hysterikere. Men dette er ikke et spørsmål om tvil og tro. Det er et ugjendrivelig faktum at klimaendringene skyldes utslipp av gasser som setter drivhuseffekten ut av balanse. Når ledende politikere fortsetter å så tvil om dette, er det farlig fordi det gjør et allerede svært krevende arbeid enda vanskeligere. Og lykkes ikke dette arbeidet, vil store deler av kloden bli ubeboelig.

Med populistiske og autoritære ledere i viktige land som Russland, USA og Brasil, vil denne tankegangen dessverre ha godt fotfeste internasjonalt framover. Det gjør det enda viktigere å avvise den kunnskapsfornektende agitasjonen som Hagen har valgt å gjøre seg til talsmann for her i Norge. I Polen gikk USA og Russland sammen med oljelandene Saudi-Arabia og Kuwait da de motsatte seg å anerkjenne at utslippene må kuttes raskt. Det er illevarslende at stadig flere politikere i regjeringspartiet Frp nå slutter seg til klimafornekternes rekker. Slike tanker må holdes langt unna reell innflytelse over klimapolitikken.