Usosialt kutt i støtten til sårbare kvinner

Smålig av byrådet i Oslo.

I Dagsavisen 4. oktober er daglig leder av JURK – juridisk rådgivning for kvinner – Frøydis Patursson intervjuet. Her forteller hun om kuttet til byrådet, som kom overaskende på. Det er meget smålig av byrådet i Oslo, som har et rekordstort overskudd, og et totalt budsjett på hele 73 milliarder kroner, å kutte i den helt nødvendige hjelpen til sårbare kvinner, og deres barn, som f. eks er utsatt for vold, seksuelle overgrep, og som ikke kjenner sine egne rettigheter.

Kuttet tilsvarer nesten en hel stilling, og en fulltids saksbehandler i ett år, som har omtrent 200–250 saker saksbehandlet. Dette er ofte jusstudenter som tar permisjon fra studiene sine. Her er det en stor innsats, på små midler.

JURK har også slitt veldig med å få en begrunnelse på kuttet av sosialbyråden, Tone Tellevik Dahl (Ap), og har bare fått høre at de har ubrukte midler på bok, noe som ikke stemmer utover JURK sin strengt nødvendige egenkapital (det har alle seriøst drevne organisasjoner). Det er useriøst av sosialbyråden å ikke gi gode forklaringer på sine egne kutt i budsjettet. Dette er et minimum for byråden.

JURK driver godt, og de sløser ikke eller sparer opp midlene de får fra Oslo kommune. Derfor vil Oslo Frp reversere kuttet i vårt alternative budsjett for 2019, og samtidig legger vi inn nye midler til JURK, som gjør en fantastisk innsats for kvinners rettigheter.