Usannheter om bompenger

Under tittelen «Sannheten om bompenger» hevder Jan Johnsen i Dagsavisen 9. mai at bompengeinnkreving «ikke er miljørelaterte avgifter, men fungerer kun som urettferdig pengeinnkreving». For bompengene i Oslo kunne det knapt vært mer usant.

Av Sunniva Holmås Eidsvoll, bystyremedlem og leder i Oslo SV

 

For helsefagarbeideren som hver morgen står opp i Groruddalen, følger barna en halv kilometer til skolen og så setter seg på bussen på vei til jobben på sykehjemmet, så er bompengene i Oslo et kinderegg. For det første så er det ikke hun som betaler dem, for det andre så går pengene til å sikre enda bedre tilbud for henne og alle andre som tar kollektivt og for det tredje så kan hun og barna slippe å puste inn helseskadelig luftforurensning.

Vi vet at klimagassutslippene i verden må ned for å unngå massive flyktningstrømmer og ekstremvær. Vi vet at Oslo har så helseskadelig luft at barn utvikler allergier og luftveissykdommer. Vi vet at det allerede er fullt av biler i kø på veien i rushtiden samtidig som byen vokser. Biltrafikken må reduseres og bompengene sikrer at vi gjør det dyrere å forurense, samtidig som vi gjør det lettere å velge miljøvennlig ved å styrke kollektivtransporten.

Vi vet at det er flest menn med middels og høy inntekt som passerer bommene, og det store flertallet av reisene er til og fra jobb. Kvinner, lavtlønte og enslige kjører i langt mindre grad bil enn andre. I Oslo går 90 prosent av bompengene til kollektiv og sykkel, noe som kommer de med dårligst råd til gode. Det er dyrt å kjøpe, eie og vedlikeholde bil, mens kollektivtransporten i Oslo er rimelig og har gode rabattordninger.

I dag er det bare de som kjører inn i Oslo som må betale bompenger, det er bare halvparten av bilturene. Det er ikke rettferdig. Oslo sentrum innenfor ring 3 er det området med best kollektivtilbud i hele Norge. Hvis folk skal kunne leve gode liv uten å være avhengig av privatbilen, så må det være her. 1. juni får vi opp nye bomstasjoner rundt Oslo sentrum, noe som gjør at mange flere reiser som foretas med bil inne i byen vil måtte betale bompenger. Snart vil 3 av 4 bilturer i Oslo være med på å betale. Da kan vi både øke inntektene samtidig som gjennomsnittsprisen blir lavere.

Helsefagarbeideren som tar bussen til sykehjemmet har også fått gratis aktivitetsskole, noe som gjør at hun sparer 22.000 kroner i året. For god miljøpolitikk blir enda bedre når den kombineres med en sosial velferdspolitikk.