USA – riv gjerdene i Henrik Ibsens gate!

Området utenfor den tidligere amerikanske ambassaden og rommet som forbinder dette området med resten av byen bør åpnes opp nå.

USA har flyttet inn i ny ambassade på Huseby og den gamle ambassaden i Henrik Ibsens gate er lagt ut for salg. Diskusjonene om hva bygget bør bli til og om det ikoniske bygget bør fredes er godt i gang. Det er verdt å merke seg at så lenge en annen stat eier bygget kan det ikke fredes.

Jeg håper bygget, som er bygget som en kombinasjon av kontorbygg og kulturhus og kan brukes til mange formål, får utadrettet virksomhet og vil bli en del av byen. Aller helst bør det være tilgjengelig for allmennheten. Kanskje det kan bli en ny kreativ hub med co-working? Kanskje det kan bli hotell? Eller hva med kafé og restaurant i tillegg til arbeidsplasser? Fokuset når bygget skal få ny bruk bør, uavhengig av fredning, være at bygget brukes til noe som er bra for byen. Jeg mener det må åpnes opp og bidra til byliv i området generelt og Henrik Ibsens gate spesielt.

Men før alt dette er avklart bør gjerdene fjernes! De stenger byen og folk ute. Gjerdene er der fordi det var en ambassade. Nå er det ikke lenger det. Reguleringen sier at med en gang bygget opphører som ambassade skal sikkerhetsgjerdene som nå rammer inn bygningen skal bort.

La oss hente inspirasjon fra New Yorks prosjekt «Parks without borders»! Målene der er å: 1. Gjøre parkene mer tilgjengelige og mer vennlige. 2. Forbedre nabolag ved å forlenge parkene ut i byrommene. 3. Skape levende offentlige rom ved å transformere rom som ikke brukes.

Hvorfor skal vi la oss inspirere av et parkprosjekt, tenker du kanskje nå? Vel, prinsippene er de samme. Området utenfor ambassaden og rommet som forbinder dette området med resten av byen bør åpnes opp, bli mer vennlig og vi bør forsøke gjøre dette til en del av byen – ikke la det stå som et forlatt monument gjennom salgsprosessen. Min oppfordring til dagens eier: Riv gjerdene nå!