Urein luft skaper utenforskap

Med rødgrønt byråd i miljøhovedstaden Oslo går utslippene kraftig ned. Med et sterkere SV i byråd blir det lettere å ta buss og bane i stedet for å kjøre bil, og det blir tryggere å ferdes til beins og med sykkel. Det hjelper i for å få klimautslippene ned. Likevel er det fortsatt sånn at store deler av Alna bydel ligger i alarmrød sone for farlig luft og støyforurensing. Dette er områder hvor Vegvesenet planlegger mer veiutbygging og hvor det samtidig er snakk om mer boligbygging.

Urein luft er ikke bare helseskadelig, men urettferdig. Det at enkelte områder i byen vår er spesielt utsatt for forurensing skaper forskjeller i samfunnet vårt. I dag bor det allerede mange tusen mennesker i eller svært nær sterkt forurensa områder, på Teisen og Ulven, på Tveita, på Trosterud og Lindeberg og Furuset, kloss i dagens E6. Boligene i disse områdene blei bygd før vi så den økninga i biltrafikken som vi har i dag. Det ville ikke vært lov til å bygge i mange av områdene hvor folk bor. I tiden som har gått har vi hatt politikere som ikke har brydd seg om at forurensinga fra veiene har økt og økt, sånn at vi i dag har helseskadelige tilstander der barn leker, og hvor mennesker med luftveis- og lungeproblemer skal gå tur. Ja, trenger lungene dine frisk luft, er dette ikke steder du bør bosette deg i dag. Vi vet likevel at har man dårlig helse så har man ofte dårlig råd, og da er disse områdene kanskje der du er nødt til å bosette deg. 

Planlegger utbygging i forurensa områder.
Likevel er det snakk om mer boligbygging flere steder som er nært eksisterende og planlagte motorveier. På Kjelsrud, like ved IKEA Furuset, er luft og støyforholdene så dårlige at det ikke kan bygges skole eller barnehager der. Samtidig ligger det giftige deponi på området. Her insisterer visse krefter bygge boliger. I den enden av Smallvollveien som ligger nærmest Alnabru, nedenfor platået som Tveita ligger på, har Vegvesenet planlagt at to store motorveier skal møtes. Ikke bare vil det komme en tunnel fra Manglerud ut under Tveita, men de har også planlagt at Fossumdiagonalen fra Trondheimsveien skal møte E6 her. Dette er allerede et av Norges mest trafikkforurensa områder og man kan bare tenke seg hvor mye det vil øke. like ved der barn leker i barnehager på Tveita i dag og i den nye Hovinbyen, hvor det er snakk om at 100 000 mennesker kan bo i framtida. Boligmangelen i Oslo har vært stor i flere år og det er snakk om å gi unntak for forskrifter sånn at det skal bli mulig med utbygging på tross av at forurensinga blir for høy. Dette kan ingen politikere med oppriktig humant menneskesyn gå med på uten at man har satt seg inn i konsekvensene. 

Hvor mye koster helseproblemene?
Jeg savner at kartlegging av hvordan luft og støyforurensinga vi har i dag i Alna påvirker folk som bor her. Veimyndighetene og restriktive politikere snakker ofte om hvor mye luft og støyforurensende tiltak,som lokk over E6 koster, men vi vet lite om hvor mye helseproblemene til oss som bor i langs motorveiene i bydelen vår koster. Hvor mye koster det at folk må søke legehjelp fordi de blir syke, eller at de ikke kan gå på jobb fordi helsa deres er alvorlig ramma? Hvor mye koster det at barn blir svekka i skolegangen sin og ikke kan nå potensialet sitt fordi helsa deres er svekka? Hvor mye koster det at vi sementerer klasseforskjeller i hele bydeler hvor forurensinga er høy? Når enkelte menneskegrupper ikke klarer å få til det andre får til, og heller ikke deltar i demokratiet, for å kjempe sin sak, hva koster det samfunnet? Vi vet fra før av at folk med dårlig økonomi og dårlig helse deltar mindre i demokratiske prosesser. Jeg er redd for at vi vil skape store områder hvor mennesker blir skjøvet enda mer ut av samfunnet enn det vi ser i dag i Groruddalen. Vi trenger flere tiltak som minsker forskjellene mellom fattig og rik i byen vår, ikke mer forurensing som forsterker ulikheten. 

Menneskene i eksoståka trenger politikere som tar dem på alvor.
Jeg vil ikke ha politikere som ikke tar hensyn til at det er sammenheng mellom miljø, folkehelse, utenforskap og demokrati. Helsa til alle oss som bor langs motorveiene er like viktig som alle andres. Politikere som ikke bryr seg om dette bryr seg heller ikke om alle konsekvensene utenforskap har. Derfor råder jeg deg til å stemme på parti og krysse av for enkeltpolitikere som lover å redusere forurensinga ved høstens valg. Det er på tide at stemmene fra eksoståka sier fra.