Uredelig av Hareide

Splittelsen i KrF kommer nok en gang til syne i full offentlighet.

Bakgrunnen er at en gruppe med «røde» KrF-ere har etablert et nettverk som går under navnet Drivkraft. KrF-leder Knut Arild Hareide har takket ja til å tale på en konferanse i regi av dette nettverket 9. februar. KrF-lederen avviser at han gjennom denne deltakelsen bidrar til å dyrke splittelsen i partiet.

– Å treffe noen av dem som kanskje er mest skuffet, er en kjempefin mulighet for meg, sier Hareide til Dagsavisen. Han poengterer at det er utrolig viktig å sende et signal til hele KrF om at han ønsker å ha med flest mulig medlemmer videre. Hareide mener derfor at det ville ha vært ekstremt uklokt av ham å takke nei til å stille på den tillyste konferansen.

Men KrF-lederen får motbør. Ifølge Dagsavisen kommer det sterke reaksjoner fra kilder med tilhørighet på «blå» side i partiet. Det gjelder både i forhold til etableringen av Drivkraft og det faktum at Hareide har sagt ja til å tale på nettverkets konferanse. KrF-veteran Anne Ma Timenes i Vest-Agder mener det er veldig uklokt å etablere Drivkraft, og hun mener i tillegg at partilederen burde ha sagt nei til å tale.

Tidligere KrF-nestleder Odd Anders With er blant dem som står bak Drivkraft. Han hevder at nettverket er etablert som et forum for folk som ble tent og engasjert av Hareides tale til landsstyret der KrF-lederen tok til orde for å gå i regjering med Ap og Sp. Det nye nettverket skal være et felles møtested for dem som deler visjonene som Hareide kom med i sin tale. Miljø, fattigdom, framtidsteknologi, trygghet og verdier i arbeidslivet er blant temaene som er blinket ut for diskusjon på den tillyste konferansen. Dette er saker som nettverkets arbeidsutvalg frykter ikke vil bli prioritert høyt nok. Ifølge With er det «ikke noen hemmelighet at regjeringssamarbeid med Frp skaper en del uro på disse områdene».

Hareide og nettverkets folk har sikkert de beste intensjonene, men det er forståelig at vinnerne på blå side reagerer. KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad må nok oppfatte nettverket og Hareides varslede tale i regi av dette som en kniv i ryggen. Det er i hvert fall mistillit til Ropstad som forhandlingsleder i dragkampen om en ny regjeringsplattform.

Det grenser nemlig til fraksjonsvirksomhet å organisere en slags opposisjon på det tapende KrF-laget. Hareide har jo sagt at han går av som leder når KrF, etter alle solemerker, går inn i Erna Solbergs regjering. Det er en naturlig konsekvens av å ha tapt kampen om KrFs retningsvalg. Rød side må også innse at slaget er tapt. Det er både uredelig og uklokt av Knut Arild Hareide å gi indirekte støtte til det mange vil tolke som en omkamp.