Uredelig av Gravklev

Det er uredelig når Dagsavisens debattredaktør Bente R. Gravklev prøver å gjøre konflikten mellom Sykepleierforbundet og NHO til en konflikt om privat velferd (16/11).

Enkelte av våre medlemmer har drevet helsehjelp i 100 år, og helseinstitusjonene hos oss har høyere snittlønn enn kommunene. Det kan ikke NSF snakke seg bort fra.

Å gjøre dette til en diskusjon om privat velferd faller derfor på sin egen urimelighet. Det er mangel på sykepleiere i Norge, og de er en helt sentral del av norsk helsevesen, uavhengig av hvor de er ansatt. Helseinstitusjonene hos oss driver på oppdrag fra norske kommuner og har alle sammen tariffavtaler. Det denne konflikten handler om er vår mulighet til fortsatt å kunne forhandle våre egne tariffavtaler. Det NSF i realiteten krever er at vi må forme våre tariffavtaler etter samme lest som kommunal sektor. Det kan vi ikke, og det vet NSF.

Lockout er absolutt siste utvei, men både streik og lockout er lovlige og sterke virkemidler som må brukes med varsomhet. En lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå overende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidariske med de som er tatt ut i streik. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte.

Vi har strukket oss langt og snudd hver stein for å finne en løsning. Dessverre opplever vi at Sykepleierforbundet ikke viser noen vilje til å finne en reell løsning på konflikten.