Dagsavisen Ung

Blodig urettferdig frihetskamp

Abort kommer til å foregå uavhengig om det er lovlig eller ikke.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

24. juni 2022 skjer det utenkelige i USA, for med et pennestrøk fjerner høyesterett kvinners grunnlovsrett til å ta abort. Millioner av kvinner får rettighetene sine revet vekk og blir kastet inn i dyp usikkerhet.

Det har dessverre vært en utvikling over lengre tid at kvinners rettigheter gradvis blir svekket. Dette skjer ikke bare i USA, men også i land som Polen der abort kun godkjennes når voldtekt eller incest er med i bildet. Selv om vi er i det 21. århundre så betyr det ikke at rettighetene våre er hogd i stein. Dette ser vi gang på gang der kamper vi tidligere har trodd har vært vunnet, tragisk nok må kjempes på nytt igjen.

For noen betyr abort frihet og sikkerhet, for andre er det et ord som er synonymt med drap. Sett fra et likestillingsperspektiv er abort en viktig grunnstein. Det er helt avgjørende at kvinner kan bestemme over sine egne kropper og velge selv om de skal ha barn, hvor mange og når de skal ha dem. Den grunnleggende respekten for kvinners rett til prevensjon og abort er med på å styrke deres frihet og ikke begrense dem.

Abort kommer til å foregå uavhengig om det er lovlig eller ikke. Å fjerne denne retten vil bare føre til utrygge og farlige aborter. En utrygg abort betyr at det ikke blir utført under sterile forhold og at den som utfører aborten ikke er medisinsk skikket til det.

Kauser Vakili (22) er styremedlem i Bodø Arbeiderparti.

Tilgangen til en trygg abort er med på å redde liv og ikke ta dem. Ifølge tall fra Leger uten grenser, dør det 22.000 kvinner i året av utrygge aborter. Det er også den direkte årsaken til at 7 millioner kvinner og jenter hvert år får alvorlige helseskader, det er høyere enn folketallet i Norge! Bare i Latin-Amerika må over 760 000 kvinner årlig i behandling for skader etter illegale aborter.

Et land som har et totalforbud mot abort, er Den dominikanske republikk og konsekvensene er fatale. Ett av mange liv som ble rammet av forbudets ubarmhjertighet var 16 år gamle Rosaura Arisleida Almonte Hernandez. Rosaura hadde kreft, men ble nektet kreftbehandling av legene siden hun var gravid i uke 7. Hun kunne ikke ta abort fordi det var ulovlig, og legene var redde for å bli tiltalt for å bryte loven hvis de startet kreftbehandlingen, siden de mente det var skadelig for fosteret.

Det endte med at hun døde i 2012 av leukemi. Det er ubehagelig å tenke på den hjelpeløsheten og redselen hun må ha følt på før hun døde.

Utspill som «hva med fosterets menneskeverd?» er ofte å høre i abortdebatten, men hva med kvinnens menneskeverd? Som om abort ikke allerede er en tung nok beslutning å ta for en kvinne, så skal samfunnet fortelle henne hva hun kan og ikke kan gjøre med kroppen sin.

Til syvende og sist så angår denne kampen oss alle, det er ikke bare en kvinnekamp. Et godt samfunn er der hvor vi kjemper for hverandres rettigheter og ikke vender det andre kinnet til når temaet er vanskelig og sårt.

Spørsmålet vi som samfunn må stille oss selv er i hvilken retning vi vil at samfunnet vårt skal bevege seg, baklengs eller fremover mot en trygg utvikling?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen Ung