Dagsavisen Ung

Kvinnelig gründer? Grådig!

Hvis du skal «fremme» bra damer må du ha vilje til å betale dem.

Lene Elisabeth Eide, gründer.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vil du styrke kvinner?

Da må du betale oss. I ekte penger.

Ikke med løfter om eksponering, eller erfaring. Ikke en blomsterbukett. Ikke en kaffe, ikke lunsj, ikke bobler i glasset. Ikke løftet om nettverksmuligheter. Du er med å opprettholde eldgamle normer, som holder kvinner tilbake.

Blant de 100 best betalte topplederne i Norge er det like mange som heter Arne, som det er er kvinner. Menn dominerer de største og mest vekstkraftige bedriftene. Andelen kvinnelige gründere er lavere i Norge enn i de fleste andre land, kun én av tre gründere er kvinner. For hver kvinne som har en god inntekt fra en virksomhet hun har etablert selv og som fremdeles vokser, er det ni menn som er i samme posisjon.

Jeg kunne fortsatt.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Kvinner og menn er formelt sett økonomisk likestilte, likevel er kvinner fortsatt i stor grad usynlige som eiere og forvaltere av kapitalverdier. I gründerskap deltar kvinner på langt nær på lik linje med menn.

Man kan jo lure på hvor det begynte. Kanskje begynner det her: en måneds tid før 8. mars.

I disse dager fylles innboksen min av forespørsler om å stille opp på lukkede kvinnedagsarrangementer. Sånne som arrangørene tar betalt for, og bygger merkevare på. Jeg er ikke alene om det, mange kvinner som er synlige på Internett, får disse henvendelsene.

Felles for mange av dem, er at det ikke er snakk om noe honorar her.

Det er kun snakk om tid og kapasitet. Min tid, min kapasitet. Tid som jeg kunne brukt på å fremme kvinnehelse gjennom bedriften min. Tid som jeg kunne brukt på å gjøre mer av de bra tingene jeg gjør for kvinner.

Kvinnedagen er den internasjonale dagen som brukes til å markere kvinners kampsaker og rettigheter. Det er en dag jeg gjerne stiller opp på dugnad. For meg er det en dag hvor jeg heller vil stå frossen på et eller annet torg, og snakke til allmennheten, enn å stå ubetalt bak lukkede dører, med arrangører som profiterer på meg.

Det ironiske er at disse henvendelsene kommer fra bedrifter og organisasjoner som har til hensikt å styrke kvinner. Ved å be kvinner jobbe gratis. Kanskje er målet kun å styrke dem som betaler for å komme på arrangementet, for det er jo i alle fall ikke de innhentede foredragsholderne de styrker.

Den beste måten å fremme oss, er å være med på å snu denne forventningen om gratisarbeid fra kvinner, og å betale for arbeidet vi gjør.

Jeg har foreløpig takket nei.

For min rett til å drive næringsvirksomhet og tjene penger, er kjempet frem gjennom mange år med kvinnekamp. Noen av 1800-tallets viktigste kvinnekamper handlet om retten til å drive handel og annen næringsvirksomhet i eget navn.

Og tydeligvis spøker det fra tiden hvor de fleste kvinner var forhindret fra å være kapitaleiere og entreprenører i større skala.

Begynner det ved kapitalismens barndom?

«Du er jo redd for penger», har jeg fått høre. Som gründer har jeg også blitt kalt grådig i kommentarfeltene.

Det er vanskelig å kjempe mot de sterke, usynlige kreftene som påvirker kvinner til å ha lavere finansielle mål for virksomhetene sine. Mot disse sosiale og kulturelle normene rundt kjønn og kapital, som har røtter helt tilbake i kapitalismens tidlige år.

Gjennom store deler av Europas historie, samtidig som den moderne kapitalismen ble til, har ikke kvinner juridisk sett kunne forvalte sin egen eiendom, eller drive selvstendig næringsvirksomhet. Altså har økonomisk gevinst først og fremst vært mannens privilegium. Kapitalismen har alltid gått hånd i hånd med patriarkatet.

Selvfølgelig har det gitt opphav til en rekke forestillinger om kjønn og kapital, som det er vanskelig å bryte med i dag. Er du kvinnelig gründer som vil bygge opp noe stort? Grådig. Vil du ha betalt for innsatsen din? Lite raus.

Forholdet mellom kjønn og kapital, og patriarkatet og kapitalismen, er sjelden snakket om.

Derfor fikk jeg tidenes aha-opplevelse, da jeg forsto at det finnes en sterk kobling, skapt gjennom historien, mellom mannlighet og kapitalforvaltning. Og hvordan det, ubevisst, påvirker mitt gründerskap i dag.

Det er et enormt likestillingsproblem at kvinner gjennomgående er underrepresenterte på arenaer som former folks liv og hverdag. Dette er også arenaer som styrer hvor samfunnet er på vei; i media, i populærkulturen – og næringslivet.

Næringslivet er viktig i Norge. Det skaper verdier, sysselsetter mennesker og er førende for hvor vi som samfunn er på vei.

Vi tar del i det hver gang vi kjøper noe. Det er mye makt her.

Kvinner mangler altså på arenaer hvor nye ideer løftes frem. Det betyr igjen at det er utfordringer og saker som menn er opptatt av, som i størst grad utforskes. Det er et enormt likestillingsproblem, som i verste fall påvirker kvinners helse og livskvalitet.

Jeg skal stå på så mange torg jeg bare rekker 8. mars, og snakke om kvinnehelse. Eller mensen. Eller gründerskap. Eller alt sammen.

Men ikke på et lukket arrangement, som tar betalt for inngangsbilletten, i et dyrt lokale, hvor det er ønske om å «fremme» bra damer, men ikke vilje til å betale dem slik at de kan gjøre mer av det de gjør.

Mer fra: Dagsavisen Ung