Dagsavisen Ung

Regjeringen må prioritere solidaritet for å bekjempe pandemien

Norge har lange tradisjoner for å bistå land i krise – vi kan ikke la koronapandemien være et unntak.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I desember ble første koronavaksine satt i Norge og i skrivende stund har vi passert to millioner med første dose av vaksinen. Dette tilsvarer rundt 40 prosent av vår befolkning.

Vi går en lysere tid i møte med mindre pandemi, men sånn er det ikke for alle land. For å sammenligne er det fortsatt under en prosent som har mottatt første vaksine i lavinntektsland. I dagens tempo vil ikke verden være ferdigvaksinert før om flere år.

En av løsningene for å gjøre vaksinene tilgjengelig er å fjerne patentrettighetene for koronavaksinene, men dette har regjeringen stemt imot flere ganger. Hvor er solidariteten?

Allerede i høst da vaksinene var under godkjenning fremmet Sør-Afrika og India forslag i WTO om å fjerne patentbeskyttelsen på alle legemidler mot koronaviruset, så lenge koronapandemien fortsatt pågikk. Dette for å gjøre det billigere og lettere å produsere vaksiner i og til lavinntektsland.

Søreide og resten av regjeringen må lytte til anbefalingene fra fagmiljøene, og ikke sette sin politiske agenda først.

WTOs nye generaldirektør har jobbet hardt siste halvåret for å slå pandemien gjennom handel. Dette er et av forslagene WTO anbefaler land å stemme for. Likevel har regjeringspartiene sammen med Arbeiderpartiet valgt å stemme imot dette forslaget flere ganger. Senterungdommen mener dette er svært kritikkverdig.

Utenriksminister Søreide argumenterer for at eksperter innenfor vaksineutvikling har uttalt at dette ikke er en god løsning. På denne måten undergraver utenriksministeren Verdens helseorganisasjon, som anbefaler et slikt vedtak. Søreide og resten av regjeringen må lytte til anbefalingene fra fagmiljøene, og ikke sette sin politiske agenda først.

Leder for TRIPS-rådet er i år representant fra Norge. Selv om dette er et verv uavhengig av norske vedtak, går regjeringen frem som et dårlig eksempel for resten av verden. Norge har også en viktig rolle i FNs sikkerhetsråd denne perioden som bør brukes aktivt til å prioritere vaksinering i utviklingsland.

Pandemien blir ikke bekjempet innenfor Norges grenser, og heller ikke innenfor EU.

En av de tidligere største forkjemperne for patentbeskyttelse på vaksiner var USA, som i mai ga beskjed om at de støttet forslaget om å fjerne patentbeskyttelsen. Likevel fortsetter regjeringen å argumentere for hvordan profitt er viktigere enn menneskeliv.

Pandemien blir ikke bekjempet innenfor Norges grenser, og heller ikke innenfor EU. Koronapandemien kommer fortsatt til å være et problem for oss frem til hele verden har fått vaksinert sin befolkning. Vi ser også stadig vekk flere mutanter av viruset og vi kan ikke vite om vaksinen beskytter for nye varianter. Det er derfor viktig også for oss i Norge at flest mulig blir vaksinert fortest mulig, for å unngå dette. I tillegg må Norge ta et ansvar for land som ikke har vært like heldige og ikke har samme utgangspunkt for å håndtere en pandemi. Det er virkelig et paradoks at landene med dårligst utviklet helsevern skal sitte igjen med færrest vaksiner.

Selvfølgelig er innsatsen vi har gjort i COVAX-samarbeidet også ekstremt viktig. Dette er et samarbeid vi må fortsette å styrke. Men Norge bør ikke begrense seg til COVAX og føle oss komfortable med innsatsen som er gjort for å hjelpe.

Det er svært trist å se at Norge med Høyre-regjeringen i front stemmer imot et forslag som både WTO, WHO, legemiljøer og veldedige organisasjoner sier vil hjelpe lavinntektsland å få vaksinert sin befolkning mer effektivt. Senterungdommen vedtok allerede i februar 2021 at vi ønsker å fjerne patentbeskyttelsen slik forslaget foreligger i WTO.

Det er på tide at regjeringen Solberg setter solidaritet på dagsorden og tar ansvar. Norge kan ikke være et land som sitter med menneskeliv på samvittigheten og begrunner valget med at kommersielle interesser må ivaretas.

Senterungdommen er klare i sin tale når vi sier at Norge må slutte seg til flertallet i verden, fjerne patentrettighetene på koronavaksiner og prioritere vaksineringen av lavinntektsland.


Mer fra: Dagsavisen Ung