Dagsavisen Ung

Vi har noe til felles, Amundsen

Hvis vi mister hele grupper fra den offentlige debatten, er det en trussel mot demokratiet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hva du og jeg har til felles, Per-Willy Amundsen? Vi har privilegier som ikke alle har. Likevel ser vi verden helt forskjellig. Som når du og Fremskrittspartiet vil fjerne rasismeparagrafen.

Vi skal være klar over privilegiene våre.

Debatt: «At fremmedfiendtlighet gjennomsyrer FrP er en konspirasjonsteori»

For vi får ikke kommentarer om at «vi må dra tilbake dit vi kommer fra» når vi ytrer oss i offentligheten. Vi opplever ikke rasisme på vei til skole og jobb. Vi sliter ikke med å bli innkalt til jobbintervju pågrunn av navnet vårt.

Likevel ønsker du å skrote rasismeparagraen. Likevel mener du at hatefulle ytringer mot minoriteter ikke bør være forbudt. Heldigvis fikk dere ikke gjennomslag.

Likevel er det et par ting jeg vil si.

Når du argumenterer for at rasismeparagrafen er en trussel mot ytringsfriheten, så er du ikke opptatt av alles ytringsfrihet. Da vil du blant annet verne ytringsfriheten til grupper som fremmer hat og fremmedfiendtlighet. Hvis vi mister hele grupper fra den offentlige debatten, er det i seg selv en trussel mot demokratiet.

Når vi vet at for eksempel muslimske jenter blir hardt rammet av et hatefullt debattklima, så er ikke løsningen å fjerne paragrafen. Fordi altfor mange trenger vernet mot holdninger som nettopp ditt parti er med på å bygge opp under.

For å verne om ytringsfriheten, må vi stå opp for ulike grupper og minoriteter som blir utsatt for hets og hat.

Les også: «Det er ikke majoritetsnorske Frp-ere som har blitt drept for sine meninger»

Vi i AUF kommer aldri til å godta rasisme. Derfor vil vi ikke gi statsstøtte til rasistiske organisasjoner som HRS – slik regjeringa gjør i dag. Vi vil øke statsstøtten til antirasistiske organisasjoner. Fordi vi ikke godtar tanken om et «oss og dem». Vi vil at alle mennesker skal bli behandlet likt.

Vi vil innføre en lov som ansvarliggjør formidlere av netthets. Fordi netthets er et demokratisk problem og med mindre vi kommer med tiltak, så er det mange som ikke vil ha en reell mulighet til å delta i debatten. Vi vil også styrke undervisningen om rasisme og stigmatiserende holdninger i både grunnskolen og videregående. Vi vil ta et oppgjør med rasisme på alle plan i samfunnet. Fordi rasisme er et strukturelt problem og det er vårt ansvar å ta et oppgjør med slike holdninger.

Er du ikke enig, Per-Willy Amundsen?

Vi mener at religiøse plagg skal tillates i hele arbeidslivet og jobbsøknader i det offentlige skal være anonyme fram til innkalling til intervju. Fordi alle skal ha like sjanser til å få jobben – uavhengig av hudfarge, navnet ditt eller hva du tror på.

Vi har privilegier til felles, Per-Willy Amundsen, men kanskje ikke så veldig mye annet. Det vi har til felles, er at verken du eller jeg opplever rasismen som finnes i Norge i dag.

Vi vil aldri vite hvordan det kjennes. Men det er ingen unnskyldning.

Kommentar: Kunsten å ikke danse etter hatets pipe

Fordi alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter. Og den kampen må vi alle ta sammen. Alle skal slippe til i debatten – både han, hun og hen, folk med ulik bakgrunn, religion og legning. Nå må vi angripe rasisme med strukturelle tiltak, vi trenger handling og forandring!