Ulvemåne

Sign o' the times

SIGN O' THE TIMES: ULVEMÅNE

Med støvler på Jorda. 
Den Jord som er vår.
Med møtelokaler
bak skyen i år.

Var du heldig med været:
et blodig syn.
Det er Solbergregimet 
som kommer til by'n.

Det står i Åpenbaringa.
De fire (parti)ryttere.
Og én ting er helt sikkert; de
er ikke folks beskyttere.


Foto: Eva Elisabeth Grøndal