Ullevål-opprøret vokser

Ap-veteraner krever at Ullevål-alternativet utredes.

«Hvis dette var en masteroppgave, ville den fått stryk». Sivilingeniør Eilif Holte, en av Norges fremste eksperter på kvalitetssikring av store bygg, fyrte av denne salven i Dagsavisen mot planen om å rive Ullevål sykehus og bygge nytt på Gaustad og Aker. Holte fikk følge av professor i helseøkonomi Bjarne Jensen. Han slo fast at planen er mangelfull når det gjelder risiko knyttet til investerings- og driftsøkonomi og tomteregulering.

Holte og Jensen er bare to av mange eksperter som vender tommelen ned for Norges største byggeprosjekt noensinne. Gigantprosjektet er anslått til 50 milliarder kroner. Det blir sikkert dyrere slik det ofte blir når det offentlige går i gang med omfattende prosjekter. Dette kan Eilif Holte mye om. Det var han som avslørte de enorme overskridelsene på Norges Banks nybygg på 1980-tallet.

Legene og deres foreninger protesterer mot nedleggelsen av Ullevål. Legene har støtte fra sykepleierne og andre ansatte. De protesterer for døve ører. Styret i Helse Sør-Øst har riktig nok gått med på «å belyse» Ullevål-alternativet. Det er bare skuebrød. Belysningen vil antakelig bli gjort av de samme økonomene som har regnet ut at det er rimeligere å bygge tre skyskrapere på en liten tomt på Gaustad, enn det er å pusse opp Ullevål som ligger på et område regulert for sykehusdrift, og som har god plass til nye bygg. Belysningen er historien om bukken og havresekken. Resultatet er gitt på forhånd.

Opprøret mot nedleggelsen av Ullevål har spredt seg til det politiske miljøet. Rødt, SV, Sp, Venstre og Oslo Frp vil ha en uavhengig utredning av Ullevål-alternativet. Lokallag i Oslo Ap har bedt om det sammen. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Ap-leder Jonas Gahr Støre sier nei. De frykter for at utbyggingen på Aker ryker hvis Ullevål-alternativet utredes. En utredning vil ta for lang tid. Det vil gå ut over sykehustilbudet til folk i Groruddalen.

Alt henger ikke sammen med alt. Aker er vedtatt bygget ut. Groruddalen kommer til å få sitt sykehus. Ullevål er ikke bare et sykehus for Oslo-folk. Det er også landets største akutt- og beredskapssykehus. Kampen for å bevare Ullevål angår hele landet. Jeg tror at Aps velgere forventer at partiets ledelse ser lenger enn til Groruddalen.

Partiledelsens nei til å utrede Ullevål-alternativet og påstanden om at Aker er i fare hvis man bruker tid på en utredning, har fått tidligere helseminister Tove Strand (Ap) og tidligere helsebyråd Gro Balas (Ap) til å se rødt. «Partiledelsen feilinformer» hevdet de i et intervju her i avisen torsdag. Tove Strand har vært direktør ved Ullevål sykehus. Gro Balas har sittet i styret for Oslo universitetssykehus. De vet hva de snakker om. Deres budskap til Ap er klart: Partiet må støtte en utredning av Ullevål-alternativet. «Vi mister verken tid eller muligheter ved å sørge for en forsvarlig utredning».

Rivingen av Ullevål blir et tema i valgkampen i Oslo. Ap får det ikke lett hvis partiet skal stå sammen med Høyre mot forslaget om å utrede Ullevål-alternativet. Høyre får det kanskje litt enklere. Partiet mener prinsipielt at saken ikke hører hjemme hos politikerne. Det følger av den såkalte foretaksmodellen for driften av sykehusene. Det er styrene og ikke politikerne som skal bestemme. Modellen er forankret i de nyliberalistiske ideene om New Public Management som stammer fra Ronald Reagans og Margaret Thatchers tid på 1980-tallet. Det går ut på at offentlige virksomheter med visse tilpasninger, bør styres etter markedsmessige prinsipper. Problemet med å styre sykehusene som de var en varehuskjede, er at økonomi blir hovedmålet. Sykehus er butikk. Det forklarer hvorfor man vil selge den attraktive tomta på Ullevål sykehus til private utbyggere. Salget er en ren finansiell operasjon som ikke tar hensyn til hva som er best for pasientene.

Det var den første Stoltenberg-regjeringen som fant opp foretaksmodellen. Det betyr jo ikke at Ap 19 år senere må føle seg forpliktet av New Public Management. Det er lov å si nei når helsebyråkratene er på ville veier.